خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 54999
شماره مدرک : ۳۸۸۲پ
شماره راهنما : WF
سرشناسه : ‏ همت زاده‏، علی
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی فراوانی آسپیراسیون ریوی و عوامل مستعد¬کننده آن در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت دارویی بستری¬شده در بخش مسمومین بیمارستان فرشچیان همدان در سال 94-95/ پژوهش و نگارش: علی همت زاده ؛ استاد راهنما: کاظم طاهری ؛ استادان مشاور: سعید افضلی، عباس طاهر ، فرزانه اثنی عشری
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشكی، دكتراي حرفه اي پزشكي.، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۳۴ص.: نمودار، جدول
چکيده : مقدمه: مسموميت ها يكي از مهم ترين اورژانس¬های پزشكي مي باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آسپیراسیون ریوی و عوامل مستعد کننده آن در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت دارویی بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان فرشچیان همدان در سال 94-95 می باشد مواد و روش¬ها: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی 198 بیمار که بدنبال مسمومیت دچار کاهش سطح هوشیاری شده بودند وارد مطالعه شدند. با استفاده از چک لسیت اطلاعات دموگرافیک، علت مسمومیت،تعبیه لوله تراشه ،انجام لاواژ معدی ،ایجاد استفراغ توسط اطرافیان،تجویز شارکول فعال،طول مدت بستری، پیامد بیماران و GCS در دوگروه دچار آسپیراسیون ریوی و بدون آسپیراسیون ریوی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج با استفاده از SPSS نگارش 16 با آزمون آماری t-test و کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته¬ها: ازمیان 198بیمار باکاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت 148 نفر (7/74 % ) جنسیت مرد داشتند و 50نفر(3/25%)جنسیت زن داشتند . 24 نفر (1/12% ) آسپیراسیون داشتند. 7 نفر (5/3 %) از بیماران فوت نمودند. میانگین سنی ، طول مدت بستری در افراد با آسپیراسیون ریوی بیشتر از افراد غیر آسپیراسیون ریوی بود در حالی که میانگین GCS کمتری داشتند. شایعترین علت مسمومیت مصرف اپیات ها با فراوانی 9/37 درصد و آرامبخش ها با 7/20 درصد بود. افرادی که بین 20 تا 29 سال بودند بیشترین فراوانی گروه سنی مسمومین را تشکیل دادند. میان متغیرهای جنسیت مرد، اینتوبه بودن و GCS کمتر از 8 با خطر آسپیراسیون ریوی رابطه معنی داری پیدا شد که p-valueبه ترتیب 04/0 و001/0.و001/0 بود. افراد با آسپیراسیون ریوی دارای(نسبت شانس) OR: 16 نسبت به موارد بدون آسپیراسیون برای طول مدت بستری بیش از 3روز بودند. ارتباط معنا داري بين مرگ در بين موارد با آسپيراسيون و بدون آسپيراسيون مشاهده نشد.( p-valueبرابر با 399/0) نتیجه¬گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر فراوانی آسپیراسیون ریوی بدنبال مسمومیت دارویی در بیمارانی که کاهش سطح هوشیاری دارند در استان همدان بالاست که شایعترین علت آن مصرف اپیات ها می باشد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جنسیت مرد، اینتوبه بودن و افت هوشیاری با خطر آسپیراسیون ارتباط دارد و شانس طول مدت بستری بیش از 3روز در افراد با آسپیراسیون ریوی بیشتر از بدون آسپیراسیون است.
موضوع : ‏آسپيراسيون تنفسي
Respiratory Aspiration
مسموميت
Poisoning‍
‏ترياك
Opium
شناسه افزوده : ‏ طاهری‏ ، کاظم ، استاد راهنما
افضلی‏، سعید ، استاد مشاور
طاهر‏، عباس ، استاد مشاور
اثنی عشری‏، فرزانه ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)