خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55058
شماره مدرک : ۳۸۸۹پ
محل و شناسه بازیابی : WS
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ آمری‏، پگاه
عنوان و نام پديدآور : بررسي رابطه بين ازدواج فاميلي و وزن کم هنگام تولد: مطالعه متاآناليز ./ پژوهش و نگارش:پگاه آمری ؛ استاد راهنما: جلال پورالعجل ؛ استاد مشاور:علیرضا سلطانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشكده بهداشت، كارشناسي ارشد اپيدميولوژي.، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۶۷ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،اپیدمیولوژی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ازدواجهای فامیلی (زوجینی که دارای حداقل یک جد مشترک هستند) یک موضوع سلامت عمومی با انواع توزیع و میزان بروز در سراسر جهان است. چندین مطالعه اپیدمیولوژیک ارتباط بین ازدواج فامیلی و وزن کم هنگام تولد LBW را بررسی کرده¬اند. با این حال، نتایج متناقض است. این متاآنالیز به منظور بررسی ارتباط کلی بین ازدواج فامیلی و LBW انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مرور ساختار یافته و فراتحلیل، با استفاده از استراتژی جستجو منظم، پایگاه¬های داده¬ Web of Science of Knowledge، Medline، Scopus و ScienceDirectتا پایان می سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین لیست منابع مقالات هم مورد جستجو قرار گرفتند. سپس مطالعات کوهورت، مورد-شاهدی و مقطعی که رابطه بین ازدواج فامیلی با LBW را بررسی کرده بودند، وارد آنالیز شدند. مقدار ناهمگونی مطالعات بر اساس آزمون آماری Q و I2 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تورش انتشار توسط آزمون های آماری Egger's و Begg's و نمودار قیفی بوده است. جهت آنالیز داده¬¬¬¬ها از نرم¬افزاز آماری مدل Stata11 و مدل اثر تصادفی (Random effect) در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. يافته¬ها: در این مطالعه در مجموع 3941 مقاله شناسایی شد و 24 مقاله شامل 44131 شرکت کننده وارد تجزیه و تحلیل نهایی شدند. نتایج به¬ دست آمده نشان داد که ارتباط معنی داری بین ازدواج فامیلی درجه سه ( first-cousin) و وزن کم هنگام تولد وجود دارد ((69/1-03/1)36/1OR= با سطح اطمينان 95 درصد) اما ارتباط معناداری بین ازدواج فامیلی درجه چهار (second-cousin) و وزن کم هنگام تولد یافت نشد ((91/1-49/0)2/1OR= با سطح اطمينان 95 درصد). علاوه بر این وزن نوزاد افرادی که ازدواج فامیلی درجه سه ( first-cousin) داشته¬اند 58/48 ± 144 گرم کمتر از فرزندانی بود که والدینشان ازدواج فامیلی نداشته¬اند. نتیجه¬گیری: بر اساس شواهد موجود، ازدواج فامیلی می تواند خطر LBW را افزایش دهد. با این حال، برای یک نتیجه گیری قوی در رابطه با اثر ازدواج فامیلی بر وزن هنگام تولد، شواهد بیشتری بر اساس انجام مطالعات کوهورت بزرگ در جوامع مختلف مورد نیاز است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏نوزادان كم وزن
Infant, Low Birth Weight
مدل هاي آماري
Models, Statistical
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ پورالعجل‏، جلال ، استاد راهنما
سلطانیان‏، علیرضا ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)