خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55060
شماره مدرک : ۳۸۹۱پ
محل و شناسه بازیابی : HD
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ ربانی‏ ، تقی
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه مدیریت دانش با ابعاد فرهنگ سازمانی در معاونت¬های دانشگاه علوم پزشكي همدان با استفاده از مدل بوکوویتز و ویلیامز/ پژوهش و نگارش: اعظم سجادی نسب ؛ استاد راهنما: یداله حمیدی ؛ استادان مشاور:عليرضا سلطانیان، ایرج محمدفام
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، درجه MPH رشته مديريت گرايش مديريت اصلاحات و نظام سلامت، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۹۷ص.: مصور، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،مدیریت گرایش مدیریت اصلاحات ونظم سلامت
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بر اساس تحقیقات صورت گرفته یکی از موانع مهم استقرار مدیریت دانش در سازمان¬ها، فرهنگ سازمانی بوده و با ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف¬پذیر، می¬توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داده و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و نقش موثر آن در افزایش بهره وری ‏بهره جست. لذا وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارتباط آن با مولفه¬های فرهنگ سازمانی، در راستای کمک به مدیران اجرایی صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: اين پژوهش از نوع توصیفی/تحلیلی و همبستگی بوده و در سال 1395 اجرا گردید. نمونه مورد بررسي اين پژوهش به تعداد 206 نفر از بین مديران وكارشناسان معاونت¬های دانشگاه به طور تصادفي با روش نمونه¬گيري تصادفي انتخاب گرديد. داده¬هاي مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد رابینز و ویلیام¬بوکوویتز از مديران وكارشناسان دانشگاه با روش نمونه¬گيري تصادفي گردآوري و به كمك روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطی در سطح اطمينان 95 درصد و با کمک نرم¬افزارSpss16 تحليل شد. یافته ها: مدیریت دانش در دانشگاه با میانگین 11/20 و انحراف معیار 99/3در سطح متوسط می¬باشد. فرهنگ سازمانی با میانگین 96/28 و انحراف معیار 27/5 بیش از میانگین و در وضعیت خوبی قرار دارد. بین ابعاد مدیریت دانش و مولفه¬های فرهنگ سازمانی ارتباط معنی¬داری مشاهده گردید، همبستگی بین دو متغیر اصلی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با استفاده از رگرسیون با ضریب متغیر 825/4 و ضریب ثابت 528/0 در معاونت¬های دانشگاه علوم پزشکی همدان محاسبه و در سطح اطمينان 95 درصد رابطه معنادار مشاهده گردید. نتیجه¬گیری: با بهره گیری از نتايج تحقيق در ستاد دانشگاه علوم پزشکی همدان و فعالیتهای انجام شده در راستای مدیریت دانش اهمیت کمی داده می¬شود. با توجه به وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی و تسلط اکثر کارشناسان دانشگاه به فناوری هایی نوین استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در جهت خلق و به اشتراک گذاری دانش سازمانی کم هزینه و در دسترس بوده و می¬تواند موجب افزایش میانگین مدیریت دانش گردد. با عنایت به ارتباط مستقیم و معنادار ابعاد مدیریت دانش با مولفه¬های فرهنگ سازمانی می¬توان با ارائه یک الگوی اجرایی مناسب در سطح دانشگاه برای افزایش راندمان عملكرد سازمان با استفاده از راهنمایی¬های مدیریت دانش به یک نسخه بهبود نهایی از مدل مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکی همدان دست یافت.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏مديريت دانش
: Knowledge Management
: فرهنگ سازماني
: Organizational Culture
: مدلهاي نظري
: Models, Theoretical
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏حمیدی‏، یداله ، استاد راهنما
: سلطانیان‏، عليرضا ، استاد مشاور
: محمدفام ‏ ، ایرج ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)