خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55069
شماره مدرک : ۳۸۹۷پ
محل و شناسه بازیابی : WG
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ قنبری آزرم‏ ، زهرا
عنوان و نام پديدآور : مقایسه آموزش فردي و آموزش با مشاركت مراقب بيمار بر میزان تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی1394/ پژوهش و نگارش:زهرا قنبری آزرم ؛ استاد راهنما: غلامحسین فلاحی نیا ؛ استادان مشاور: خدایار عشوندی ،علیرضا سلطانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، مركز مراقبت از بيماريهاي مزمن در منزل، دانشکده پرستاري و مامايي،كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۶۵ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،پرستاری گرایش داخلی جراحی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تبعیت از برنامه های درمانی، یک چالش مهم در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن است، در صورت عدم تبعیت، این بیماران گرفتار عواقب وخیم آن ازجمله عود بیماری و پیشرفت ناتوانی می شود و هزینه های اقتصادی فراوانی به بیمار و سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند. این مطالعه با هدف ”مقایسه تاثیر آموزش به بیمار به تنهایی و آموزش به بیمار با مشارکت مراقب اصلی وی درمنزل برمیزان تبعیت از رژیم درمانی“طراحی شده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو گروهی به شیوه قبل و بعد بوده که برروی60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است. بیماران ابتدا به شیوه دردسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه30 نفره تقسیم شدند، درگروه اول بیمار به تنهایی و درگروه دوم بیمار و مراقب وی مورد مطالعه قرار گرفت. آموزش طی6 جلسه30دقیقه ای و به طور یکسان در هرگروه اجرا شد. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته، قبل و شش هفته پس از پایان مداخله جمع آوری و با استفاده از با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل و t زوجی در دو گروه مورد و شاهد با استفاده از نرم افزار SPSS 16 ارزیابی شد. سطح معنی داری(05/0P=) در نظر گرفته شده است. یافته ها: دوگروه از نظر اطلاعات دموگرافیک اختلاف معنی داری باهم نداشتند(05/0P>). نتایج آماری دوگروه قبل ازمداخله درهر چهار حیطه رژیم غذایی، دارویی، فعالیتی و رفتارهای محافظ سلامتی اختلاف معنی داری با یگدیگرنداشته اند(05/0<P) اما بعد از مداخله، میانگین نمرات گروه آموزش با مشارکت مراقب اصلی بیمار بیشتر از گروه آموزش بیمار به تنهایی می باشد(05/0>P). نتیجه گيري: بررسی نتایج نشان می دهد آموزش با مشارکت مراقب بیمار در افزایش میزان تبعیت از رژیم درمانی موفق تر بوده و خانواده توانسته همراهی بیمار با برنامه درمانی را به میزان چشمگیری بهبود ببخشد، اما درحیطه رفتارهای محافظ سلامتی حتی حضور افراد خانواده نیز قادر نیست میزان تبعیت بیماررا افزایش دهد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏نارسايي قلب
: Health Failure
: رژيم درماني
: Diet Therapy
: آموزش بيمار
: Patient Education as Topic
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ فلاحی نیا‏، غلامحسین ، استاد راهنما
: عشوندی‏، خدایار ، استاد مشاور
: سلطانیان‏، علیرضا ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)