خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55072
شماره مدرک : ۳۹۰۰پ
محل و شناسه بازیابی : WE
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ بیات‏ ، رویا
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح مواجهه شغلی و اثرات سلامتی مرتبط با ارتعاش دست و بازو در کارگران در مواجهه با تجهیزات مرتعش صنعتی (مطالعه موردی کارگران سنگ بری)/ پژوهش و نگارش:رویا بیات ؛ استاد راهنما: محسن علی آبادی ؛ استاد مشاور: رستم گلمحمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي، 1395، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۸۸ص.: جدول، نمودار، مصور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ارتعاش دست و بازو یکی از معضلات دنیای صنعتی حال حاضر بوده و به‌عنوان عامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب می‌شود. در صنعت سنگ‌بری کارگرانی که با دستگاه‌های برش عرضی و برش طولی کار می‌کنند در معرض ارتعاش دست و بازو می‌باشند. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین سطح مواجهه شغلی و اثرات مرتبط با ارتعاش دست و بازو در کارگران در مواجهه با ابزار مرتعش در سنگ‌بری‌های شهر همدان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 40 نفر از کارگران سنگ‌بری‌های شهر همدان که با دستگاه‌های برش سنگ‌کار می‌کردند، موردبررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری مواجهه با ارتعاش دست و بازو در سه محور x،y و z مطابق با استاندارد ISO 5349انجام گردید. متغیرهای بالینی موردبررسی شامل وجود یا عدم وجود بی‌حسی، سوزن سوزن شدن، رنگ‌پریدگی، خارش و ضعف سردی و درد کبودی و قرمزی در انگشتان یا دست بود که با استفاده از چک‌لیست و معاینه بررسی شد. میزان صدمات وارده به دست در اثر ارتعاش دست و بازو با استفاده از آزمون‌های تشخیصی انجام شد. برای اختلالات عروقی با توجه به استاندارد ISO14835-1 از آزمایشی استفاده شد که می‌تواند به‌طور مطلوب تأثیر ارتعاش و سرما روی عروق دست را مشخص کند. آزمون حسی-عصبی توسط مونوفیلامان در نقاط مختلف کف دست انجام شد. آزمون‌های اختلالات اسکلتی –عضلانی مانند قدرت گرفتن دست و قدرت انگشتان هر دودست با نیروسنج هیدرولیکی سنجیده شد و در دو گروه مقایسه شد. همچنین مهارت و چابکی دست توسط ابزار purdue pegboard(یک صفحه چوبی با 25 سوراخ) انجام شد. اطلاعات به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری ارتعاش و آزمون‌های مربوط به اثرات ارتعاش دست و بازو با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفت. يافته¬ها: نتایج نشان داد شتاب معادل 8 ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگ‌بری بالاتر از حد مجاز مواجهه کشوری قرار دارد (05/0>P). بیشترین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو در محور Z تعیین گردید. بین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو ناشی از دستگاه‌های برش عرضی و برش طولی اختلاف معنادار مشاهده گردید (05/0>P). طبق نتایج به‌دست‌آمده متوسط زمان برگشت دمای دست پس از آزمون سرما در گروه مورد 16 دقیقه و در گروه شاهد 8 دقیقه به دست آمد. قدرت گرفتن و قدرت انگشتان در گروه مورد در هر دودست کمتر از گروه شاهد می‌باشد. (001/0 P value=) مهارت و چابکی دست در اثر مواجهه با ارتعاش دست و بازو کاهش‌یافته است. کاهش درک حسی در 20% و از بین رفتن درک حسی در 5/7% از کارگران سنگ‌بری مشاهده شد. طبق آزمون‌های آماری با بالا رفتن سن قدرت گرفتن و قدرت انگشتان دست کاهش‌یافته است و با افزایش سن درک حسی در دست‌ها کاهش‌یافته است؛ اما در مورد چابکی دست ارتباط معناداری بین سن و کاهش مهارت دست وجود نداشت. با توجه به آزمون آماری تی تست بین نتایج آزمون احیای دمای دست و بین افراد دارای علامت سپید انگشتی و افراد بدون علامت اختلاف معناداری وجود دارد. (03/0 = p value دست راست) و (005/0 = p value دست چپ)؛ اما بین نتایج آزمون مونوفیلامان بین افراد دارای علامت بی‌حسی و افراد بدون علامت اختلاف معنادار وجود ندارد. اختلالات عروقی و حسی –عصبی و اسکلتی –عضلانی در دست راست بیشتر از دست چپ بوده است. با توجه به آزمون آماری همبستگی پیرسون بین متغیرهای شدت مواجهه با نتایج آزمون‌ها همبستگی وجود نداشت به دلیل این‌که شدت ارتعاش در یک مقطع زمانی سنجیده شده است. نتیجه‌گیری: کارگران سنگ‌بری در طول نوبت 8 ساعته با ارتعاش دست و بازو بیش‌ازحد مجاز مواجهه دارند و اثرات آن در کارگرانی که سابقه کار و سن بالا دارند بیشتر دیده‌شده است. درنتیجه با توجه به بالا بودن سطح مواجهه شغلی کارگران از حد مجاز مواجهه شغلی، آموزش مراقبت‌های بهداشتی، استفاده از دستکش ضد ارتعاش، چرخش‌های کاری می‌تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی مؤثر باشد و با اجرای طرح‌های پیشنهادی می‌توان میزان ارتعاش دست و بازو را به کمتر از 2 متر برمجذورثانیه رساند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏آسيب هاي دست
Hand Injuries
آسيب هاي بازو
Arm Injuries
لرزش
‏Tremor
بهداشت شغلي
‏Occupational Health
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏علی آبادی‏، محسن ، استاد راهنما
گلمحمدی‏، رستم ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)