خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55224
شماره مدرک : ۱۶۳۵ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ بگلري‏،مهدي
عنوان و نام پديدآور : بررسي ارتباط مهارت‌هاي حرفه‌اي مديران با ميزان مشاركت و خلاقيت كاركنان در حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1394 ؛ استاد راهنما: يداله حميدي ؛ همکار طرح: عليرضا سلطانيان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشجويي.
مشخصات ظاهري : ۴۶ص.: جدول ،نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مديريت و منابع انساني در سازمان‌ها دو عنصر جدائي‌ناپذيرند. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مهارت‌هاي حرفه‌اي مديران و رابطه آن با ميزان مشاركت و خلاقيت در كاركنان، در مديريت‌هاي حوزه رياست دانشگاه انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده و در زمستان سال 94 در مدیریت‌های زیرمجموعه حوزه ریاست دانشگاه که شامل 9 مدیریت: حراست، بازرسی و ارزیابی عملکرد، کارآفرینی، هسته گزینش، تخلفات اداری، ستاد شاهد و ایثارگر، روابط عمومی، دفتر حقوقی و امور بانوان با 63 کارمند می‌باشد، بصورت سرشماري انجام شد. با توجه به اهداف پژوهش، براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، از پرسشنامه‌هاي استاندارد ذيل استفاده گرديد: پرسشنامه استاندارد مهارت‌های حرفه‌ای شامل 40 سوال، پرسشنامه استاندارد سنجش سطح مشارکت سازمان، کارکنان و مدیریت با 27 سوال، پرسشنامه خلاقيت شامل 50 سوال. نتايج حاصل از جمع‌آوري داده‌ها در نرم‌افزار spss20 وارد و با استفاده از شاخص‌های میانگین، انحراف‌معیار، میانه، نسبت‌ها و جداول توافقی به توصیف مشاهدات و با استفاده از آزمون‌هاي ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مقایسه میانگین‌ها و تعیین رابطه‌ها با سطح معنی‌داري کمتر از 05/0 انجام گرديد. یافته‌ها: ميانگين مهارت حرفه‌اي مديران، مشاركت و خلاقيت كاركنان به ترتيب 8/157، 8/113 و 4/180 بدست آمد كه بيش از 75% امتياز كل كسب شده است. مهارت حرفه‌اي مديران با مشاركت(0.536r=) و خلاقيت كاركنان(0.039r=) همبستگي مستقيم دارد. همچنين مهارت حرفه‌اي مديران با مشاركت ارتباط دارد(p=0.001). نتايج نشان داد بين خلاقيت و مشاركت كاركنان همبستگي وجود دارد‏(0.210r=).مطشان داد نتيجه‌گيري: با افزايش مهارت حرفه اي مديران مي توان شاهد ارتقاء ميزان مشاركت كاركنان و بهبود خلاقيت در آنها بود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏مديران
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Exeutives
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : مشاركت افراد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Consumer Participation
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : خلاقيت
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Creativeness
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : كاركنان اداري
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Administraive Personnel
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ طوسي‏، زهرا ، مجری طرح
حميدي‏، يداله ، استاد راهنما
سلطانيان‏، عليرضا ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : HF۱۶۳۵ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)