خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : XF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55225
شماره مدرک : ۱۶۳۶ط
شماره راهنما : QU
سر شناسه : ‏محمدي‏، پريسا
عنوان و نام پديدآور : [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]بررسي مقايسه اي سطح خوني گلوتاتيون بين خانم هاي دچار پرفشاري خون و با فشار خون طبيعي بعد از دوران يائسگي/ مجری طرح: پريسا محمدي ؛ استاد راهنما: محمد زارعي ؛ همکاران طرح: پدرام بيگوند ،محمد امين فريدوني ؛ استاد مشاور: قدرت الله روشنايي
وضعيت انتشار : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشجويي.، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۳۴ص.: جدول،نمودار
خلاصه يا چکيده : مقدمه: در خانم ها بعد از يائسگي فشار خون افزايش پيدا مي كند. مكانيسم هاي مسئول افزايش فشار خون بعد از يائسگي پيچيده است و فاكتور هاي زيادي بر آن موثر هستند. شواهد زيادي از نقش سطوح افزايش يافته گونه هاي فعال اكسيژن در بيماري هاي قلبي عروقي از جمله پرفشاري خون حمايت مي كند. گلوتاتيون فراوان ترين ترکيب تيول دار غيرپروتئينی می باشد که نقش اصلی را در دفاع سلولی عليه استرس اکسيداتيو به عهده دارد. هدف اصلي مطالعه حاضر تعيين و مقايسه سطح خوني گلوتاتيون در خانم هاي با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی بعد از يائسگي بود. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع مورد- شاهدي بود. نمونه های مورد بررسي در اين مطالعه از بين بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراكز درماني شهر همدان انتخاب شدند. از افرادی كه معيار هاي ورود را داشتند، براي شركت در طرح تحقيقاتي دعوت به عمل آمد. گروه كنترل نيز از بين خانم هاي يائسه با سن 45 تا 65 سال و فشار خون طبيعي انتخاب شدند. پس از تكميل پرسشنامه، نمونه ي خون از ورید بازوي افراد مورد آزمایش گرفته شد. سپس از کیت و الایزا به منظور سنجش میزان گلوتاتیون خون استفاده شد. در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان گلوتاتيون سرمي در گروه مبتلايان به فشار خون بالا به طور ميانگين μM 7155/0 و در گروه با فشار خون طبیعی به طور ميانگين μM 9103/0 بود كه تفاوت معني داری بين مقادير سرمي گلوتاتيون در دو گروه مورد مطالعه وجود داشت (05/0> p). همچنين اختلاف معني داری در شاخص توده بدني و ميزان ورزش هفتگي ديده شد (05/0> p). اما تفاوت معني داري در رابطه با تعداد فرزندان، وضعيت اشتغال و ميزان مصرف روزانه لبنيات، شاخص توده بدني بين دو گروه مورد مطالعه ديده نشد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقادير سرمي گلوتاتيون در خانم هاي با فشار خون بالا بعد از یائسگی نسبت به خانم هاي یائسه با فشار خون طبیعی کاهش داشت.
موضوع : ‏گلوتاتيون
Glutathione
پرفشاري خون
Hypertension
يائسگي
Menopause
سرشناسه : ‏ زارعي‏، محمد ، استاد راهنما
بيگوند‏،پدرام ، همکار طرح
فريدوني‏، محمد امين ، همکار طرح
روشنايي‏،قدرت الله ، استاد مشاور
مبدا اصلي : IR
نام فایل انتفال داده شده : 55225.pdf
نوع انتشار : p
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)