خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55235
شماره مدرک : ۱۶۴۱ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏شریفی‏، مهناز
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان مصرف قلیان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان شهرستان اسد¬آباد براساس نظریه رفتار برنامه¬ریزی شده در سال 95-1394 ؛ همکاران طرح: مجید براتی، میلاد احمدی، فرهاد یوزی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي . ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۱۰۰ص.: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امــروزه مصرف قلیان در بــين دانشجويان افزایش یافته اسـت که مطالعات شیوع 20 تا 50 درصدی مصرف قلیان را گزارش می کنند. با توجه بـه شـيوع مصرف قليـان در بـين دانشـجويان و لـزوم شـناخت مولفه ها و ابعاد اين رفتار در جهت طراحي مداخلات متناسب و اثربخش به بررسی میزان مصرف قلیان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان شهرستان اسد آباد بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سال 1394پرداخته شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصيفي مقطعي در سال 95-94 بر روي 400 نفر از دانشجويان دانشگاههای شهرستان اسدآباد انجام گرفت. روش نمونه گيري در اين مطالعه از نوع طبقه اي چند مرحله اي بود. پرسشنامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه طراحي شده بر اساس سازه هاي نظریه رفتار برنامه ریزی شده و متغيرهاي دموگرافيك بود. از آزمون های همبستگی،Tمستقل، ANOVA و رگرسيوني برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار SPSS (ورژن 16) صورت گرفت. یافته‌ها: دامنه سني شركت كنندگان ميانگين سني 3/3±72/22 سال بود؛ نتايج نشان داد شيوع مصرف قليان در دانشجويان مورد مطالعه 32 درصد است. از بین متغير هاي تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، کنترل رفتاری درک شده و نگرش مثبت نسبت به مصرف بهترين پيشگويي کنندگان قصد مصرف قلیان می باشند. در مجموع 5/78 درصد از واریانس قصد رفتاری توسط سازه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده تبیین می‌گردید. قصد رفتاری (489/0ß=) در مقایسه با کنترل رفتاری درک‌شده (115/0-ß=) پیشگویی‌کننده قوی‌تری برای رفتار بود. نتيجه‌گيري: در مجموع یافته‌های این مطالعه نشان داد که رفتار مصرف قلیان در بین دانشجویان با توجه به تئوري رفتار برنامه ریزي شده بیشتر با قصد قبلی بوده و مسیر عمل منطقی از اهمیت بیشتری در مداخلات آموزشی برخوردار می‌باشد. بنابراین با استفاده از این تئوري مي توان به طور مؤثري براي برنامه ریزي و مداخله جهت پیشگیري مصرف قلیان در بین دانشجویان استفاده کرد. طراحی مداخلات آموزشی که همه جنبه‌های موثر برتبعیت دارویی را شامل شود، ضروری به نظر می‌رسد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏دخانيات
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Tobacco
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : مدل هاي آموزشي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Medels, Educational
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : دانشجويان
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Students
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ مکوندی‏، زینب ، مجری طرح
براتی‏، مجید ، همکار طرح
احمدی‏، میلاد ، همکار طرح
یوزی‏، فرهاد ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : WM۱۶۴۱ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)