خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55248
شماره مدرک : ۱۶۴۶ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ منافی‏ ، بابک
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط مدت زمان پمپ بای پس قلبی – ریوی بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران بعد از جراحی قلب باز در مرکز آموزشی درمانی قلب فرشچیان در سال 1394 ؛ همکاران طرح: رضا برزو، مریم فرهادیان، آرزو عربی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي.
مشخصات ظاهري : ۴۳ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ﺟﺮﺍحی قلب باز یکی ﺍﺯ با اﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮین و شایع ترین ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ در بیماری های قلبی عروقی ﺍﺳﺖ. یکی از عوارض ﺷﺎﻳﻊ پس از این ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن دﻫﻠﻴﺰي (AF) اﺳﺖ ﻛﻪ به علل مختلفی بروز می یابد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط رخداد فیبریلاسیون دهلیزی با مدت زمان پمپ بای پس قلبی – ریوی در بیماران بعد از جراحی قلب باز انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه کوهورت گذشته نگر با استفاده از سرشماری و بر روی 330 بیمار انجام گرفت. داده ﻫﺎي ﻻزم از پرونده ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎي ﭘﺲ ﻛﺮوﻧﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻓـﺮم ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه است ﮔـﺮدآوري شد. داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار 21spss آنالیز گردید. آزمون های مورد استفاده t مستقل، من ویتنی و کای دو بود. یافته ها: بر اساس نتایج میانگین سنی بیماران تحت مطالعه 2/9 ± 76/61 و اکثرا مرد(1/ 70 درصد) بودند. رخداد Af در بیماران؛ با متغیرهای میانگین سنی، شاخص توده بدنی، PAC ، PVC، کراتینین، مدت زمان بستری و از بین داروها فقط داروهای دیورتیک از نظر آماری معنادار بوده است (05/0> P). لیکن جنسیت، زمان کراس کلامپ (min)، زمان پمپ ریوی قلبی (min)، زمان اینتوباسیون (h) و سابقه بالینی (هایپرتنشن، هایپرلیپیدمی، دیابت، مصرف سیگار، انفارکتوس قلبی) بر میزان بروز Af تاثیر گذار نیست (05/0< P). نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتایج حاصل از پژوهش ارتباط معناداری در خصوص مدت زمان پمپ بای پس قلبی-ریوی با رخداد Af نشان نداد، نیازمند انجام مطالعات و بررسی های بیشتری جهت عوامل موثر بر بروز Af خواهیم بود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏باي پس قلب و ريه
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Cardiopulmonary Bypass
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فيبريلاسيون دهليزي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Atrial Fibrillation
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : جراحي قفسه سينه
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Troracic Surgery
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏رجبی ‏، مریم ، مجری طرح
برزو‏، رضا ، همکار طرح
فرهادیان‏، مریم ، همکار طرح
عربی‏، آرزو ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : WG۱۶۴۶ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)