خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : XF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55250
شماره مدرک : ۱۶۴۸ط
شماره راهنما : QW
سر شناسه : ‏ كرامت‏ ، فريبا
عنوان و نام پديدآور : [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]بررسی مقایسه¬ایی پلی مورفیسم ژن کد¬کننده اینترلوکین 17 و سطح سرمی آن در بیماران مبتلا به بروسلا با افراد سالم / مجريان طرح : فريبا كرامت ،محمدیوسف علیخانی ؛ همكاران طرح : علیرضا زمانی،....{و دیگران}
وضعيت انتشار : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، مركز تحقيقات بروسلوز، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۹۱ص.: مصور، جدول
خلاصه يا چکيده : مقدمه: بروسلوز يک عفونت سیستمیک است که توسط کوکوباسیل های گرم منفی و داخل سلولی اختیاری به نام بروسلا ایجاد می گردد. یکی از سیتوکاین های مهمی که در کنترل پاسخ ایمنی میزبان نسبت به بروسلوز نقش دارد IL-17 میباشد، که دارای عملکرد تنظیم کننده بر روی عملکرد سلول های Th1 و Th2 می باشد. پلی مورفیسم در مناطق تنظیمی ژن سایتوکاین ها بر روی سطح تولید سایتوکاین ها تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده یIL-17 در بیماران مبتلا به بروسلوز در مقایسه با افراد سالم می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد -شاهدی بین سالهای 93 تا 95 بر روی 86 نفر از بیماران بروسلوز (گروه بیمار) و 86 نفر از افراد سالم (گروه کنترل) انجام شد. سپس برای هر دو گروه (شاهد و بیمار) پلی مورفیسم ژن کد کننده¬ی IL-17 (1998-، 3036-، 9024-، 5913-، 9025-، 3038-، 4513-، 4226- و 8067-) به روش PCR-RFLPمورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه جمع آوری گردید و اطلاعات بدست امده با استفاده از نرم افزار11.2 Stataمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که فراوانی ژنوتیپ های AA و GG در موقعیت (1998- G/A) در دو گروه مورد/شاهد(001/0(P (GG)= و (001/0(P (AA)= معنی¬دار می باشند. به طوری که فراوانی ژنوتیپ AA در گروه شاهد بیشتر از گروه بیمار می باشد این در صورتی است که فراوانی ژنوتیپ GG در گروه بیمار بیشتر از گروه شاهد است. فراوانی ژنوتیپ AA و GG در موقعیت (9024- A/G) با P و (001/0(P (GG)= و (001/0(P (AA)= بین دو گروه مورد و شاهد معنی دار می باشد.در نقطه (5913- A/G) فراوانی ژنوتیپ AA در گروه شاهد بیشتر از گروه بیمار می باشد که با در نظر گرفتن 001/0P= (AA) بین گروه شاهد/بیمار معنی دار می باشد. در نقطه (9025- A/G) فراوانی ژنوتیپ های AA ,AG و GG در دو گروه مورد/ شاهد(001/0(P (GG)= و (001/0(P (AA)= و(001/0(P (AG)= معنی دار می باشند.در نقطه (4226- A/G) فراوانی ژنوتیپGG در گروه بیمار کمتر از گروه شاهد بوده که با توجه به (002/0(P (GG)= می تواند بین دو گروه بیمار/شاهد معنی دار باشد. فراوانی ژنوتیپ های AA و GG در موقعیت (8067-A/G) در دو گروه مورد/شاهد (001/0(P (GG)= و (001/0(P (AA)=معنی دار می باشند. به طوری که فراوانی ژنوتیپ AA در گروه شاهد بیشتر از گروه بیمار می باشد و فراوانی ژنوتیپ GG در گروه بیمار بیشتر از گروه شاهد است. بین میانگین سطح سرمی اینترلوکین 17درگروه بیمار و کنترل رابطه معناداری وجود داشت(014/0=P). نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شانس ابتلا به بروسلوز در افرادی که دارای ژنوتیپ GG در نقطه (-8067)(-9025)(-1998) و ژنوتیپ AA در نقطه (-9024)هستند نسبت به افرادی که ژنوتیپ AA در نقاط (-8067)(-9025)(-1998)دارند به ترتیب 337، 25و 103 برابر بیشتر می باشد. به عبارتی دیگر ژنوتیپ AA در برابر ابتلا به این بیماری در نقاط(-8067)(-9025)(-1998) محافظت کننده و ژنوتیپ GG در نقاط(-8067)(-9025)(-1998) مستعد کننده می باشند. همچنین شانس ابتلا به بیماری بروسلوز در افرادی که ژنوتیپ AA را در نقطه(-9024) دارند به افرادی که دارای ژنوتیپ GG در نقطه(-9024) هستند 88 برابر بیشتر می باشد به عبارت دیگر ژنوتیپ AA در این نقطه در برابر ابتلا به بروسلوز مستعد کننده ولی ژنوتیپ GG در همین نقطه محافظت کننده می باشد. با توجه به فراوانی ژنوتیپ AA در نقطه (-5913) در گروه شاهد و بالا بودن ژنوتیپ GG در نقطه (-4226) در گروه شاهد می توان ابراز کرد که این ژنوتیپ ها در نقاط یاد شده در برابر ابتلا به بروسلوز محافظت کننده می باشند.
موضوع : ‏ اينترلوكين - 17
Interleukin-17
تب مالت
Brucellosis
چند شكلي در ژنتيك
Polymorphism, Genetic
سرشناسه : ‏ علیخانی ‏، محمدیوسف ، مجری طرح
مبدا اصلي : IR
نام فایل انتفال داده شده : 55250.pdf
نوع انتشار : p
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)