خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55259
شماره مدرک : ۱۶۵۴ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ خوش بین‏،الهام
عنوان و نام پديدآور : مقایسه آزمايشگاهی میزان ریزنشت باکتریايي در طول¬های مختلف باقیماندة مواد پرکننده کانال ريشه از تهيه فضای پست بعد
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری ، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیأت علمی .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۴۴ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: عموماً در طي ترميم دندان‌هاي درمان ريشه شده ، برداشت بخشي از ماده پركننده كانال ریشه به منظور آماده سازي فضاي پست ضروري است كه اين عمل مي‌تواند بر مهر و موم سیستم کانال ریشه تأثير داشته باشد. اين مطالعه آزمايشگاهي با هدف مقايسه طول های مختلف باقیماندة مواد پرکننده کانال ريشه در برقراری مهر و موم کانال ریشه بعد از تهيه فضای پست انجام گرديد. مواد و روش ها: در اين مطالعه، 100 دندان تک ریشه کشیده شده انسان استفاده شدند. پس از آماده سازي كانال ريشه، دندان‌ها بر اساس نوع مواد پركننده کانال و طول باقيمانده آن پس از آماده سازي فضاي پست، به طور تصادفي به شش گروه آزمایش تقسیم شدند: گروه 1: گوتاپركا/AH26- 3 ميليمتر، گروه 2: گوتاپركا/AH26-5 ميليمتر، گروه 3: گوتاپركا/AH26-7 ميليمتر ،گروه4: رزيلون/اپيفاني-3 ميليمتر و گروه 5: رزيلون/اپيفاني-5 ميليمتر، گروه 6: رزيلون/اپيفاني-7 ميليمتر. تعداد 5 دندان به عنوان کنترل مثبت و 5 دندان به عنوان کنترل منفي در نظر گرفته شدند. ريشه‌ ها داخل درپوش يك ویال پلاستیکی چسبانده شده و اين مجموعه توسط اشعه گاما استریل گرديد. محیط کشت استریل داخل هر ویال تزریق گرديد، به طوریکه 3 تا 4 میلیمتر از انتهای ریشه در داخل محیط قرار گیرد. سوش باکتریایی E.faecalis داخل دسترسی تاجی نمونه‌ها قرار داده شد. ریزنشت باکتریایی هر 24 ساعت یکبار و به مدت 45 روز ارزيابي گرديد. داده‌هاي بدست آمده با استفاده از آزمونexact Fisher ، آزمون Kaplan-Meier وCox regression مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها:گروه گوتاپركا/AH26 7ميليمتر کمترین موارد بروز ریزنشت باکتریایی (%40) و گروه رزيلون/اپيفاني 3ميليمتر بیشترین موارد بروز ریزنشت باکتریایی(%6/86)را نشان دادند.گروههای گوتاپركا/AH26 7و5 ميليمتر به طور معنی داری نسبت به بقیه گروههای آزمایش، مقاومت بیشتری دربرابرریزنشت باکتریایی داشتند.گروه رزيلون/اپيفاني 7ميليمتر نیز نسبت به گروههای رزيلون/اپيفاني 5 و3 ميليمتر مقاومت بیشتری در برابر ریزنشت نشان داد ، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود . نتيجه‌گيري: تحت شرایط اين مطالعه نشان داده شد که پس از آماده سازي فضاي پست، گوتاپركا/AH26 مهر و موم برابر بهتری را نسبت به رزيلون/اپيفاني در کانال ریشه فراهم میکند، به این صورت که هرچه طول‌باقي مانده ماده پرکننده کانال ریشه بیشتر باشد مقاومت در برابر ریزنشت باکتریایی بیشتر است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏نشت ذراتی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Dental Leakiage
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : گوتا پرکا
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Gutta Percha
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : درمان مجرای ریشه دندان
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Root canal Therapy
رده بندی پزشکی : WU۱۶۵۴ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)