خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55270
شماره مدرک : ۱۶۶۰ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ کسرايي‏ ،شاهين
عنوان و نام پديدآور : بررسي تاثير سایلن حاوي فيلرهاي نانو بر استحکام باند ريزکششي کور کامپوزيتي به پستهاي کوارتز فايبر
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، مركز تحقيقات دندانپزشكي،گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۵۰ص.: مصور،جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: به طور رايج جهت بازسازي دندان هاي درمان ريشه شده با تخريب وسيع تاج و جايگزيني ساختار از دست رفته تاجي،روش درماني post-core-crown بکار برده ميشود. امروزه با استفاده روزافزون از سيستم هاي تمام سراميکي و همرنگ دندان، نياز به سيستم هاي پست FRC وکوري که خواسته بيماران را از جهت زيبايي برآورده نمايد، بيشتر شده است. يکي از نکات بسيار مهمي که در استفاده از پست هاي FRC بايد در نظر گرفته شود استحکام باند پست به کور کامپوزيتي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير سايلن حاوي نانو فيلر بر روي استحكام باند پستهاي فايبر به كوركامپوزيتي پس از كاربرد پراکسيد هيدروژن طراحي گردید. مواد و روش¬ها: در این مطالعه از 36 عدد glass fiber post با سايز 2 استفاده گردید. پستها بوسیله محلول هيدروژن پراكسايد 24% آماده سازی و اچ شده و به 6 گروه 6 تايي تقسيم شدند. محلول سايلن تهیه شده و به3گروه از پستها سایلن بدون فیلر و به3گروه دیگر يك لايه از محلول سايلن با 1% فيلر زده شد و خشك گردیدند . برای دو گروه از پستهای آماده شده با سایلن بدون فیلر و حاوی 1% فیلر از باند (3M,ESPE,St.Paul,USA) Single bond که فاقد فیلر میباشد استفاده گردیده و در دوگروه دیگر به همین ترتیب، باندينگ عاجي نوري حاوي فيلر از همان کارخانه سازنده با عنوانSingle bond2 (3M,ESPE,St.Paul, USA) ‌ مطابق دستور کارخانه بکار رفت . در دو گروه آخر که بر سطح پست سایلن فاقد فیلر و حاوی 1% فیلر زده شده بود از هیچگونه عامل باندینگ استفاده نگردید. پس از بازسازی کور کامپوزیت روی پست ها ، پست و کورها بنحوی برش داده شدند تا نمونه های میله شکل با سطح مقطع 1 x 1 میلیمتر بدست آمد. نمونه های بدست آمده با دستگاه Microtensile tester (Bisco , Sehamburg , USA) به منظور بررسي استحکام باند ريز کششي ،مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمونهای آماري T-Test و Two-way ANOVA مورد آناليز قرار گرفت. سطح معني دار كمتر از 05/0درصد در نظر گرفته شد. جهت بررسي مرفولوژي سطحي پست از هر گروه ۲ نمونه به طور تصادفي براي مشاهده با ميکروسکوپ SEM در نظر گرفته شد. یافته¬ها: بيشترين استحكام باند ريز كششي كور كامپوزيتي به پست هاي فايبر که توسط پراكسيد هيدروژن 24% درمان سطحی شده بودند، در گروه آزمون (6) سایلن فاقد فیلر + باندینگ حاوی فیلر 72/5 ±55/36 و كمترين استحكام در گروه کنترل (4) سایلن فاقد فیلر و بدون کاربرد سیستم باندینگ 86/7 ±51/26 بدست آمد. آزمون آناليز واريانس دو طرفه آزمون نشان داد كه اثر فیلر موجود درسایلن بر استحکام باند پست ها درمان سطحی شده با پراكسيد هيدروژن 24% معني‌دار نمي‌باشد (095/0= P) همچنین مشخص گردید که وجود فیلر در سیستم باندینگ نیز بر استحکام باند پستها درمان سطحی شده با پراكسيد هيدروژن 24% بصورت معني‌دار موثر نمیباشد (225/0=P). نتیجه¬گیری: باتوجه به محدودیتهای موجود دراين مطالعه، مشخص گردید كه اضافه نمودن فیلر به مقدار 1% وزنی به سایلن و همچنین وجود فیلر در سیستم چسبنده عاجی تاثیری بر افزایش استحکام باند کور کامپوزیتی به پستها فایبر درمان سطحی شده با پراكسيد هيدروژن 24% ندارد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏تكنيك پست كور
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Post and Core Technique
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : رزين¬هاي كامپوزيت
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Composite Resins
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏خاموردی‏، زهرا ، مجری طرح
رده بندی پزشکی : WU۱۶۶۰ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)