خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55300
شماره مدرک : ۳۹۰۶پ
محل و شناسه بازیابی : WN
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏اماني‏ ، فرانك
عنوان و نام پديدآور : بررسی آزمایشگاهی اثر لیزر Nd;YAG و لیزرDiode بر ریزنشت آپیکالی کانال¬های ریشه آبچوره شده بوسیله سیلرهای AH Plus و MTA–based/ پژوهش و نگارش: فرانک امانی ؛ استادان راهنما: الهام خوش‌بین ، زکیه دنیوی ؛ استادان مشاور: شاهین کسرایی ،رسول یوسفی مشعوف، قدرت اله روشنایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشكی، دكتراي تخصصي رشته اندودنتيكس .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۵۴ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای تخصصی ،اندودانتیکس
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: كاربرد ليزر بعنوان يك روش الحاقي در آماده سازي سیستم کانال ریشه، احتمالاً به موفقيت بالاتري در درمان اندودنتیک منجر مي شود. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی آزمایشگاهی اثر لیزر دیود و Nd;yag بر ریزنشت آپیکالی کانال های ریشه آبچوره شده به وسیله ی سیلر AH Plus و سیلر تازه معرفی شده با بیس MTA است. مواد و روش ها: 96 عدد دندان كشيده شده ي انسان، تك ريشه و تك كانال، بدون انحنا و با آپكس بالغ انتخاب شدند. كانال ريشه دندان ها به روش کراون داون با فايل هاي چرخشی پروتیپر و شوينده ی داخل كانالي هيپوكلريت سديم 25/5 % و اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد دي سديم 17% آماده سازی شدند. نمونه ها به روش تصادفي ساده به ٦ گروه (16= n): گروه 1(کاربرد ليزرDiode 940 نانومتر و آبچوریشن با سيلرAH Plus), گروه 2(کاربرد ليزر Nd;YAG و آبچوریشن با سيلرAH Plus), گروه 3(بدون کاربرد ليزر و آبچوریشن با سيلرAH Plus), گروه 4( کاربرد ليزر Diod 940 نانومتر و آبچوریشن با سيلربا بیس MTA), گروه 5 (کاربرد ليزر Nd;YAG و آبچوریشن با سيلر با بیس MTA), گروه 6 (بدون کاربرد ليزر و آبچوریشن با سيلربا بیس MTA) و گروه های كنترل مثبت و منفي تقسيم شدند. بررسي ریزنشت باكتريایی و آناليز کیفیتی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. داده ها با استفاده ازآزمون کای دو و آناليز واريانس و آزمون تعقيبي توكي مورد بررسی قرار گرفتند و سطح معناداری(05/0< P-value) در نظر گرفته شد. یافته‌ها: تفاوت آماری معنی داری بین ریزنشت باکتریایی گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل وجود داشت (002/0p value =). گروه های درمان شده با لیزر ریزنشت آپیکالی کمتری را نشان دادند و کمترین ریزنشت باکتریایی مربوط به گروه 1 بود اما از نظرآماری معنی دار نبودند(05/0< P-value) بدون توجه به نوع سیلر بکار رفته, تفاوت آماری معنی داری بین لیزرها وجود نداشت. نتیجه‌گیری: كاربرد ليزر به عنوان درمان الحاقي در آماده سازي كانال اثر آماری معنی داری روی ریزنشت آپیکالی ندارد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏ ليزرها
Lasers
پركردن مجراي ريشه دندان1
Root Canal Obturation
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ خوش‌بین‏ ، الهام ، استاد راهنما
دنیوی‏، زکیه ، استاد راهنما
کسرایی‏، شاهین ، استاد مشاور
یوسفی مشعوف‏، رسول ، استاد مشاور
روشنایی‏، قدرت اله ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)