خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55304
شماره مدرک : ۳۹۰۸پ
محل و شناسه بازیابی : WJ
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏رسولی جام خانه‏، جابر
عنوان و نام پديدآور : مقایسه نتایج دو روش جراحی پرکوتانئوس نفرولیتوتومی و لاپاراسکوپی برای درمان سنگ¬های بزرگ حالب فوقانی/ پژوهش و نگارش:جابر رسولی جام خانه ؛ استادان راهنما: حبیب الله موسوی بهار، شهریار امیر حسنی ، اکبر نور علیزاده ؛ استاد مشاور: عباس مرادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشكی، دكتراي تخصصي ارولوژي .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۵۵ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای تخصصی،ارولوژی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند.. برای درمان سنگ های حالب فوقانی، روش های مختلف درمانی وجود دارند که هر روش جراحی دارای مزایا و معایبی بوده و در شرایط خاصی به کار می روند. در این مطالعه میزان موفقیت و پیامدهای دو روش جراحی PCNL و لاپاروسکوپی در درمان سنگ های بزرگ حالب فوقانی مورد مقایسه قرار گرفتند. مواد و روش¬ها: در این مطالعه ی همگروهی (Cohort ( تعداد 52 نفر از بیماران مبتلا به سنگ بزرگ حالب فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی همدان که توسط یکی از اساتید راهنمای طرح به روش PCNL مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند با 55 نفر از بیماران مبتلا به سنگ بزرگ حالب فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران که به روش لاپاراسکوپی مورد جراحی قرار گرفته بودند، از نظر میزان موفقیت و پیامدهای عمل جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 استفاده شد. یافته¬ها: در روش جراحی PCNL میانگین و انحراف معیار سن بیماران 72/16±78/47 سال، 75% مرد و 25% زن بودند. محل وقوع سنگ در 50% موارد حالب راست و 50% حالب چپ بود. میانگین و انحراف معیار مدت عمل جراحی 4/9±0/32 دقیقه بود و میزان موفقیت کامل عمل 100% بود. در روش جراحی لاپاراسکوپی میانگین و انحراف معیار سن بیماران 72/16±92/42 سال، 6/83 درصد مرد و 4/16 درصد زن بودند. محل وقوع سنگ 60/46% موارد حالب راست و 40/56% حالب سمت چپ بود. میانگین و انحراف معیار مدت عمل جراحی 86/22±43/107 دقیقه و و میزان موفقیت کامل عمل 100% بود. در این مطالعه بین دو روش جراحی از نظر متغیرهای سن، جنس، محل تشکیل سنگ، میانگین مدت بستری پس از عمل، شدت هیدرونفروز و میزان موفقیت عمل جراحی اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد(05/0P>). اما اختلاف بین مدت انجام عمل جراحی در بیماران جراحی شده به روش PCNL به طور معنی داری کمتر از روش لاپاراسکوپی بود(001/0P< ) و میزان افت هموگلوبین، هماتوکریت و اوره سرم در PCNL بیشتر از لاپاراسکوپی بود. نتیجه¬گیری: دو روش جراحی پرکوتانئوس نفرولیتوتومی و لاپاراسکوپی برای درمان سنگ های بزرگ حالب فوقانی دارای میزان موفقیت یکسان بوده که در هر مرکز درمانی متناسب با شرایط تیم جراحی، امکانات بیمارستان و بیمار قابل استفاده می باشند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏ كليه شكافي از راه پوست
: Nephrostomy, Percutaneous
: لاپاروسكپي
: Laparoscopy
: سنگ ميزناي
: Ureteral Calculi
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ موسوی بهار ‏، حبیب الله ، استاد راهنما
: امیر حسنی‏، شهریار ، استاد راهنما
: نور علیزاده‏، اکبر ، استاد راهنما
: مرادی‏، عباس ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)