خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55310
شماره مدرک : ۳۹۱۴پ
محل و شناسه بازیابی : W
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ نظری‏، فاطمه
عنوان و نام پديدآور : تأثیر آموزش مواجهه با استیگما در عضو خانواده مراقبت¬کننده از بیمار مبتلا به اختلال روانی مراجعه¬کننده به مرکزآموزشی درمانی فرشچیان همدان در سال 1394/ پژوهش و نگارش: فاطمه نظری ؛ استاد راهنما: فرشید شمسایی ؛ استاد مشاور: عفت صادقیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد روان پرستاري. ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۱۲۳ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،پرستاری گرایش روان پرستاری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اختلالات روانی و رفتاری اختلالات شایعی هستند که 25درصد افراد در طول زندگی به آنها دچار می شوند در یک چهارم خانواده ها حداقل یک فرد مبتلا به اختلالات روانی وجود دارد؛ این خانواده ها علاوه بر حمایت جسمی و عاطفی از فرد مبتلا، اثرات منفی ناشی از تبعیض، انزوا و جدایی از اجتماع را نیز متحمل می شوند که در حوزه روان شناسی به این نوع عارضه، استیگما (انگ) گفته می شود استیگما یا انگ مراقبت از یک بیمار با اختلالات روانی چالش برانگیزترین بار مراقبتی در مراقبین خانوادگی می باشد بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش مواجهه با استیگما در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال روانی صورت گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی 43 نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال روانی بستری در بیمارستان روان پزشکی شهر همدان در سال1394 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.که بصورت تک گروهی قبل و بعد از مداخله انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 30 سئوالی محقق ساخته در مقیاس 5 تایی لیکرت بود. روایی پرسشنامه با روش اعتبار صوری و محتوا و پایایی آن نیز از طریق محاسبه همبستگی درونی (945/0= α) انجام گرفت. پرسشنامه ها قبل از مداخله توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل شد و سپس مداخلات آموزشی در 4 جلسۀ 60 دقیقه ای با رویکردهای معارفه و آشنایی با اهداف مطالعه، مباحثه در مورد کلیات بهداشت روان، نقش خانواده در مدیریت اختلالات روان، استیگما و عوامل ایجاد آن و همچنین نحوه مدیریت استیگما برگزار گردید؛ یک هفته پس از آخرین جلسه آموزشی مجددا پرسشنامه ها توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. تحلیل داده ها به وسیله آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت گرفت. یافته¬ها: 60 درصد از مراقبین خانوادگی زنان بودند. میانگین سنی مراقبین 62/11±67/41 سال و میانگین مدت مراقبت از بیمار 99/7±28/66 ماه بود. میانگین و انحراف معیار نمره استیگما قبل از آموزش 23/12 ± 47/82 بود که نشان می داد مراقبین خانوادگی رنج ناشی از استیگمای زندگی با بیمار روانی را در مواردی مانند عدم ازدواج، عدم یافتن کار، احساس شرمندگی، تحقیر شدن توسط دیگران، بی آبرویی و خجالت با نمره استیگمای بالا متحمل می شوند به طوری که بعد از آموزش میانگین و انحراف معیار نمره استیگما به 52/7 ± 28/29 کاهش یافت و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود(001/0 >P). بحث و نتیجه¬گیری: آموزش مواجهه با استیگما در مراقبین خانوادگی، مشکلات ناشی از استیگما را کاهش می دهد و در سازگاری و مواجهه بهتر به آنان با این پدیده ناخوشایند کمک می کند. مقایسه نمره استیگما در حالت قبل و بعد از آموزش نشان داد که نمره استیگما بعد از آموزش کاهش چشمگیری داشته است بدان معنا که مداخله آموزشی با استفاده از جلسات تعریف بیماری و شناخت بیماران دچار اختلالات روانی و همچنین طرز برخورد با آنان، در کاهش استیگما و انگ در میان خانواده¬های بیماران روانی می¬تواند بسیار مؤثر واقع گردد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏آموزش حرفه اي
: Education, Professional
: اختلالات رواني
: Mental Disorders
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ شمسایی‏، فرشید ، استاد راهنما
: صادقیان‏، عفت ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)