خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55313
شماره مدرک : ۳۹۱۶پ
محل و شناسه بازیابی : BF
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ یوسفی‏، فواد
عنوان و نام پديدآور : ارتباط هوش هیجانی با عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان کارشناسی پيوسته دانشكده پرستاري و مامايي همدان در سال 1395/ پژوهش و نگارش: فواد یوسفی ؛ استاد راهنما: فرشید شمسایی ؛ استاد مشاور: امیر صادقی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد روان پرستاري.، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۱۰۵ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،روان پرستاری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: هوش هیجانی نقش مهمي در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت های فکری و احساس دارد از طرف دیگر عزت نفس و ارتقای آن از اوان کودکی تا لحظه مرگ مهم ترین مسآله روانی اجتماعی بشمار می رود. دلیل این امر نقش مهم هوش هیجانی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت های فکری و احساسی است که باعث ارتباط بهینه با دیگران، کنترل خود، تطابق و افزایش انگیزه ، مهارتهای درون فردی، بین فردی، سازش پذیری، مدیریت استرس و خلق وخوی عمومی می شود و می تواند سطح کارایی افراد را در زمینه تحصیلی و تخصصی ارتقا بخشد این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با عزت نفس و سازگاری اجتماعی در دانشجویان كارشناسي پيوسته دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام گرفت مواد و روش¬ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی بود که بر روی کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ومامایی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 95-94 انجام شد. 190 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه اي از نوع نسبتي انتخاب شدند. بدین ترتیب که با توجه به تعداد دانشجويان هر كلاس و تعداد نمونه و باتوجه به نسبت دانشجويان آن كلاس به تعدادكل نمونه¬ها از رشته¬هاي كارشناسي پيوسته پرستاري و مامايي نمونه ها انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد، هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،عزت نفس کوپراسمیت وسازگاری اجتماعی مارلو وکراون و مشخصات فردی(سن-تحصیلات –جنسیت) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار 23 spss و آمار توصیفی(ميانگين وانحراف معيار) و استنباطی(ضريب همبستگي اسپیرمن و پیرسون وآنالیز واریانس یک طرفه و کای دوو تی مستقل) صورت گرفت. یافته¬ها: اکثریت واحدهای مورد مطالعه زن 9/68% و مجرد 8/86% و میانگین سنی آنها 23 سال با انحراف معيار 92/4 بود. بیش از نیمی از افراد در مطالعه 8/56% بومی شهرستان و 6/63% خوابگاهی و اکثریت 8/65% رشته دانشجویان رشته پرستاری بودند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره هوش هیجانی دانشجویان مورد مطالعه 34/11±97/107 ،عزت نفس 56/6±11/34 و سازگاری24/25 ±48/18 بالاتر از حد متوسط بود همچنین بین هوش هیجانی با عزت نفس و تمامی زیر مقیاس های آن، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و همیطور عزت نفس و سازگاری اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود داشت ( 001/0>p). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نمره هوش هیجانی، عزت نفس و سازگاری دانشجویان بالاتر از حد متوسط بود. همچنین بین متغیرها، دو به دو رابطه معنادار آماری وجود داشت. لذا با توجه به نتایج این تحقیق و سایر مطالعات مشابه میتوان نتیجه گرفت با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه آموزشی دانشگاهها به دانشجویان کمک کرد که هوش هیجانی آنان افزایش یافته و در نتیجه سبب افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی شان شود تا بهتر با فشارهای تحصیلی و اجتماعی مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصیلی گردند. آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی در کنار آموزش مطالب درسی، توانایی های گسترده دیگری رانیز برای دانشجویان فراهم می کند که نه تنها به گونه ای مثبت پیشرفت آنها را تحت تاثیرقرار داده، بلکه می تواند در آینده در عملکرد شغلی و اجتماعی آنها و بخصوص در دانشجویان پرستاری و مامایی در انجام وظایف پر استرس و سنگین در محل کار موثر باشد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏هوش
Intelligence
هيجان
Emotions
اعتماد به نفس
Self Esteem
دانشجويان
Students
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏شمسایی‏ ، فرشید ، استاد راهنما
صادقی‏ ، امیر ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)