خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55314
شماره مدرک : ۳۹۱۷پ
محل و شناسه بازیابی : WK
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ صادقی محب‏، سمیه
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات عصاره آبی سیر بر میزان بیان TGF-β2 و وضعیت استرس اکسیداتیو در بافت شبکیه چشم رت¬های نردیابتی نوع 1/ پژوهش و نگارش: سمیه صادقی محب ؛ استاد راهنما: نسرین ضیاءمجیدی ؛ استادان مشاور: رقيه عباسعلي پوركبيره ، محمد تقي گودرزي ،عليرضا نوریان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشكي، امور بين الملل، كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني. ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۹۴ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،بیوشیمی بالینی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: میلیون ها نفر در سراسر دنیا از دیابت ملیتوس رنج میبرند و شیوع این بیماری همچنان روبه افزایش است. بر اساس مطالعات مختلف، اثبات شده است که در افراد دیابتی، افزایش قندخون از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو و التهاب، با افزایش سایتوکین های التهابی مانندTGF-β2سبب ایجاد عوارض دیابت از جمله رتینوپاتی دیابتی می شود. در این مطالعه اثرات عصاره آبی سیر بر میزان بیان TGF-β2و وضعیت استرس اکسیداتیو در بافت شبکیه چشم رتهای نردیابتی نوع 1 مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه 24 سر رت نر ویستارg) 300-230) به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه 1: رت های کنترل سالم که تک دوز بافر سیترات (kg/2mL) را به صورت i.p دریافت کردند، گروه 2: رت هایی که با دریافت تک دوز STZ (mg/kg 65) دیابت نوع 1 در آنها القا شد، گروه 3: رت هایی که با دریافت تک دوز STZ (mg/kg 65) دیابت نوع 1 در آنها القا شد و 7 روز پس از القای دیابت، عصاره آبی سیر را به صورت گاواژ با دوز (1mL/100g) به مدت 4 هفته دریافت کردند، گروه 4: رت های سالم که عصاره آبی سیر را به صورت گاواژ با دوز (1mL/100g) به مدت 4 هفته دریافت کردند. گلوکز یک هفته بعد ازتزریق STZ و در پایان هر هفته در طول درمان از طریق گلوکومتر اندازه گیری شد. در پایان دوره درمان، نمونه های سرم و بافت شبکیه چشم از تمام رت ها جمع آوری شد. میزان پراکسیداسیون لیپیدی به روش فلوریمتری و میزان گروه های تیول ((SH به روش اسپکتروفتومتری، جهت بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو در بافت شبکیه چشم اندازه¬گیری گردیدند. میزان بیان ژنTGF-β2با روش qRT-PCR و میزان پروتئین آن در این بافت به روش الایزا تعیین گردید. یافته ها: در مطالعه حاضر میزان گلوکز در سرم رت های دیابتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار و در رت های دیابتی تیمار شده با عصاره نسبت به گروه دیابتی بدون درمان، به طور معنی داری کاهش یافت(05/0p<). عصاره سیر سبب افزایش معنی دار میزان گروه های تیول و کاهش معنی دار میزان پراکسیداسیون لیپدی در گروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (001/0p<). از طرفی بیان ژن و همچنین میزان پروتئین TGF-β2 در گروه تیمار شده با عصاره سیر به میزان معنی داری کمتر از گروه کنترل دیابتی بود (001/0p<). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر اين است كه عصاره سیر خصوصيات هايپوگلايسميك دارد. همچنین عصاره سیر دارای خاصیت آنتی¬اکسیدانی است که بدلیل کاهش پارامترهای اکسیدانی و افزایش پارامترهای آنتی¬اکسیدانی می باشد. از طرفی عصاره سیر با کاهش بیان ژن TGF-β2 که با وخامت رتینوپاتی دیابتی مرتبط است، می تواند گزینه درمانی مناسبی برای افرد دیابتی باشد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ دیابت شیرین
: Diabetes Mellitus
: عوامل تاثيرگذار
: Oxidative Stress
: سير
: Carlic
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ ضیاءمجیدی‏، نسرین ، استاد راهنما
: عباسعلي پوركبيره‏، رقيه ، استاد مشاور
: گودرزي‏، محمد تقي ، استاد مشاور
: نوریان‏، عليرضا ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)