خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55427
شماره مدرک : ۱۶۶۹ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ حیدری، منصور‏
عنوان و نام پديدآور : ميزان آگاهي و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به وظايف فرهنگي ؛ همکارطرح: سعید بشیریان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۳۸ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اساتید دانشگاهها از تاثیرگذاران مهم جامعه دانشگاهی می باشند لذا از آن جا كه بيشترين ارتباط دانشجويان با استادان است اين ارتباط معمولا منحصر به ارتباط معمول آموزشي وتحصيلي نمي باشد وحتي گاهي ازارتباط بين دانشجو و اعضاي خانواده ودوستان نيز نزديك تر می رود بنابراین نقش استاد که واجد نوعي اقتدار وجذابيت براي دانشجوي درجستجو هويت است بسیار کلیدی بوده و رسالت فرهنگي وتربيتي استاد اهميت بسزايي دارد. شناخت دقيق وضعيت موجود فرهنگي هر دانشگاه و تبيين وظايف اسلامی –ایرانی در مقوله فرهنگي افراد موثر دانشگاهي به ويژه اساتيدکه به فرموده مقام معظم رهبري (دامه برکاته) بعنوان پيشگامان وفرماندهان جنگ نرم، در رفع آسيب ها وناهنجاري هاي جامعه دانشگاهي راهگشا و موثر می باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماري اين پژوهش عموم اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان كه در سال 96-95 مشغول تدريس بوده مي باشد .با توجه به اين كه نمونه گيري تصادفی طبقه اي متناسب با حجم طبقه مي باشد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه كتبي و بصورت خود گزارش دهي ارائه مي گردد. پرسش نامه محقق ساخته شامل سوال درباره دمو گرافيك افراد مورد مطالعه ( رتبه دانشگاهي ، جنس ، تاهل، دانشكده محل تدریس ، باليني يا پايه ) وسوالاتي پیرامون آگاهي و نگرش نسبت به وظايف فرهنگي مي باشد. روايي پرسش نامه با نظر اساتيد و مطالعات منابع علمي و پايایي آن با روش آزمون كرونباخ محاسبه می گردد یافته‌ها: بیشترین میزان آگاهی مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی (10.01± 69.89) و کمترین میزان آگاهی مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی (8.03±57.14)می باشد. میانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم پایه بیشتر از گروه آموزشی علوم بالینی است. بطوری که میانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم پایه (10.29±64.37) ومیانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم بالینی (7.69±59.29) می باشد. میزان آگاهی اعضای هیات علمی مرد بیشتر از زن است اما اختلاف چندانی وجود ندارد ، بطوری که میانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی مرد (10.56±62.94) ومیانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی زن (8.90±62.04) می باشد. میانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی متاهل (9.72±65.10) ومیانگین میزان آگاهی اعضای هیات علمی مجرد (9.94±61.91) می باشد. در بررسی ارتباط سن و ميزان آگاهي ونگرش اساتيد نسبت به وظايف فرهنگي ،آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و سن آنان ارتباط معناداری وجود ندارد.) نتيجه‌گيري: بین آگاهی ونگرش اعضای هیات علمی هر دانشکده ارتباط معناداری وجود دارد. بین آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و گروه آموزشی(بالینی و پایه) ارتباط معناداری وجود دارد. بین آگاهی و نگرش اعضایهیات علمی و جنسیت آنان ارتباط معناداری وجود ندارد. بین آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و وضعیت تاهل و تجرد آنان ارتباط معناداری وجود ندارد. بین آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و سن آنان ارتباط معناداری وجود ندارد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏آگاهي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Awareness
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏نگرش
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ Atitude
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : هيات علمي پزشكي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Faculty, Nursing
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : همدان
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Hamadan
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ خوش باور ،داود‏ ، مجری طرح
بشیریان،سعید ‏ ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : BF۱۶۶۹ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)