خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : XF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55457
شماره مدرک : ۱۶۷۳ط
شماره راهنما : WA
سر شناسه : ‏ علیمحمدی، شهره‏
عنوان و نام پديدآور : [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]بررسی عوامل مرتبط با میزان مشارکت اجتماعی در زنان سالمند / مجري طرح: شهره علیمحمدی ؛ همكاران طرح: مرضیه اتوگرا،...{و دیگران}
وضعيت انتشار : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي. ، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۳۵ص.: جدول
خلاصه يا چکيده : مقدمه: مسأله مشارکت اجتماعی که مشتمل بر انواع کنش های فردی و جمعی و در جهت تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیرگذاری برفرآیندهای تصمیم گیری درباره امور عمومی است، نقش بسزایی در ارتقای سلامت جامعه دارد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با میزان مشارکت اجتماعی در زنان سالمند، سال 1394 انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – مقطعی است که پس از اخذ رضایت کتبی آگاهانه، بروی 50نفر از زنان بازنشسته بیمارستان فاطمیه همدان، به شیوه سرشماری در سال 1394 انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSSویرایش 21 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کای دو،تی زوجی،آنالیز پراکنش یک طرفه، تحلیل گردید. سطح معنی دار در این پژوهش کمتر از 5./.در نظر گرفته شد. یافته ها: سابقه و مدت مشارکت اجتماعی با ارزیابی کلی از عوامل مرتبط با مشارکت رابطه معناداری داشتند. 54درصد مشارکت در برنامه های ارتقای سلامت محل زندگی داشتند. بین میزان مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت و متغیر مدت(013/0= p) و سابقه مشارکت(005/0= p) رابطه معناداری دیده شد. نتیجه گیری: افراد بازنشسته شاغل در بیمارستان فاطمیه شهر همدان از نگرش مناسب برای مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت برخوردار بودند، لیکن برای افزایش بیشتر مشارکت اجتماعی، نیازمند آموزش و تسهیل آن از طریق ایجاد امکانات و بستر مناسب از جمله اعتماد سازی، آگاهی از راه های برقراری ارتباط با مسئولین، پذیرش استقبال مسئولین از پیشنهادات مردمی هستند.
موضوع : ‏مشاركت مصرف كننده
Consumer Participation
ترويج بهداشت
Health Promotion
بهداشت زنان
Women's Health
سرشناسه : ‏ اتوگرا، مرضیه‏ ، همکار طرح
مبدا اصلي : IR
نام فایل الکترونيکي : 55457.pdf
نوع انتشار : p
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)