خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55753
شماره مدرک : ۱۶۹۵ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ خوش روش،سحر ‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء¬دهنده سلامت در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395 ؛ استادان راهنما‏: ‏ بابک معینی ، فروزان رضاپور ؛ همکاران طرح: زهرا طاهری خرامه ،ساناز خلیلی، علیرضا مرادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشجويي.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۸ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه:سواد سلامت یکی از اصلی ترین تعیین کننده های رفتارهای ارتقا دهنده سلامت محسوب می شود.مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در جمعیت کارمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران، صورت گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود كه در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران، انجام شد. از طریق روش نمونه گیری طبقه ای، 188 کارمند وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه (HELIA) Health Literacy for Iranian Adultsو Health promoting life style II (HPLP-II) بود که از طریق خودگزارش دهی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون تک¬متغیره و چندمتغیرهتوسط نرم¬افزار SPSS نسخه22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته¬ها: میانگین ±انحراف معیار سن کارمندان 32/6 ±84/36 سال بود.اکثر شرکت کنندگان (%71) زن بودند. 5/74 درصد از شرکت کنندگان، اطلاعات مرتبط با سلامت را از طریق اینترنت کسب می کردند. بین سواد سلامت و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت ارتباط معناداری وجود داشت (001/0,P<22/7=F).سواد سلامت بر تغذیه و ارتباط بین فردی) 05/0 (P و مسئولیت پذیری نسبت به سلامت) 001/0 (P<تأثیر معناداری داشت. نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه نشان داد سواد سلامت و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در کارمندان نامطلوب بود. سواد سلامت بر رفتارهای تغذیه ای، ارتباط بین فردی و مسئولیت پذیری نسبت به سلامت تآثیر مثبت داشت. به نظر می رسد لازم است سیاستگذاران و متولیان امر سلامت، توجه ویژه ای به برنامه های آموزشی با هدف افزایش سواد سلامت کارمندان در دانشگاه¬ها داشته باشند تا کارمندان سبک زندگی سالم¬تری در پیش گرفته و کارایی آنها در انجام وظایف محوله افزایش یابد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏ترويج بهداشت
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Health Promotion
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : كاركنان پزشكي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Medical Staff
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ معینی،بابک‏ ، استاد راهنما
: رضاپور،فروزان‏ ، استاد راهنما
: طاهری خرامه،زهرا‏ ، همکار طرح
: خلیلی،ساناز‏ ، همکار طرح
: مرادی،علیرضا ‏ ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : WA۱۶۹۵ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)