خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55756
شماره مدرک : ۱۶۹۶ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ آب آب زاده، زهره‏ ‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی کادر درمان بیمارستان فاطمیه بر میزان رضایتمندی بیماران ؛ همکاران طرح: مولود شعبانپور، سمیه حسینی راد ن،سرين شيرمحمدي
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي HSR، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۵۳ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه:بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان بیمارستان ها می تواند به افزایش کیفیت خدمات درمانی در این مراکز منجر گردد. مهارت های ارتباطی به عنوان مهم ترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در بخش ارائه مراقبت های بهداشتی توصیف شده است. با توجه به اهمیت امر برقراری ارتباط و مشاهده نقائص موجود در امر برقراری ارتباط در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی کادر درمان بیمارستان فاطمیه بر میزان رضایتمندی بیماران انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر بشکل نیمه تجربی همراه با دو گروه آزمون(127نفر) و کنترل(127نفر) بروی کلیه پرسنل بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک،پرسشنامه مهارت های ارتباطی و رضایت سنجی بیماران بود.پرسشنامه مهارت های ارتباطی در دو گروه و پرسشنامه رضایمندی از عملکرد کادر درمانی توسط بیماران، قبل مداخله و بعد مداخله تکمیل گردید.گروه آزمون 4جلسه آموزشی دریافت کردند. داده¬ها پس از جمع¬آوری وارد نرم¬افزارSPSS-21 شده و با استفاده از جداول و نمودارهای توصیفی و همچنین انجام آزمونهای پارامتریک و آزمونهای ناپارامتریک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار گروه مداخله96/6± 89/ 31 سال و گروه کنترل 19/5± 81/28سال بود. گروه کنترل در تمامی حیطه های مهارت کارکنان به طور متوسط نمرات کمتری قبل از مداخله داشتند. با استفاده از آنالیز واریانس و تعدیل روی متغیرهای سن، سابقه شغلی و رسته شغلی اختلاف نمرات حیطه های بازخورد و مهارت کل قبل از مداخله بین دو گروه معنی دار بود (0.05(p<. گروه کنترل در تمامی حیطه های مهارت کارکنان به طور متوسط نمرات کمتری بعد از مداخله داشتند. با استفاده از آنالیز کواریانس و تعدیل روی متغیرهای سن، سابقه شغلی، رسته شغلی، اختلاف نمرات حیطه های بازخورد و مهارت کل و حیطه های شنود و کلامی بعد از مداخله بین دو گروه معتی دار نبود.بیماران در گروه کنترل، بعد از مداخله میزان رضایتمندی کمتری داشتند و با استفاده از آنالیز واریانس و تعدیل بر سایر متغیرهای معنی دار قبل و بعد معنی دار مشاهده شد. اما در گروه مداخله بعد از مداخله میزان رضایتمندی به طور متوسط بیشتر به دست آمد و با استفاده از آنالیز واریانس و تعدیل بر سایر متغیرهای معنی دار این اختلاف معنی دار مشاهده شد.(05/0(p<. نتيجه‌گيري: بسیاری از پرسنل به دلیل عدم آگاهی از مهارت های ارتباطی، توانایی برقراری ارتباط مناسب با بیمار و دیگر همکاران را ندارند بنابراین در این موارد آموزش این مهارت ها طی کارگاه ها و کلاس های ضمن خدمت می تواند مفید واقع شود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏كاركنان بيمارستان
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Personnel, Hospital
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏بيمارستان هاي آموزشي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Hospitals, Teaching
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ارتباط
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Communicating
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ اتوگرا، مرضیه‏ ، مجری طرح
شعبانپور،مولود ‏ ، همکار طرح
حسینی راد،سمیه‏ ، همکار طرح
شيرمحمدي،نسرين ‏ ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : WX۱۶۹۶ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)