خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55878
شماره مدرک : ۳۹۴۴پ
شماره راهنما : WQ
سرشناسه : ‏ روزبهانی،نرگس ‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی مقایسه¬ای تاثیر دوزهای 8 و 10 میلی گرم بوپیواکائین 5/0 % به همراه 5/2 میکرو گرم سوفنتانیل نخاعی بر سطح بلوک حسی و وقوع هیپوتانسیون در جراحی سزارین تحت بی¬حسی نخاعی/ پژوهش و نگارش: نرگس روزبهانی ؛ استاد راهنما: ناهید منوچهریان ؛ استادان مشاور: شهره علیمحمدی، آذر پیردهقان
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشكده پزشكي، دكتراي پزشكي حرفه اي.، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۴۱ص.: جدول، نمودار
چکيده : مقدمه: امروزه در ختم بارداری به روش سزارین، بی¬حسی رژیونال به دلیل عوارض کمتری ارجح است که این روش نیز دارای عوارض متعددی است. در این مطالعه تاثیر دوزهای مختلف بوپیواکایین نیم درصد به همراه سوفنتانیل نخاعی بر سطح بلوک حسی و وقوع هیپوتانسیون در جراحی سزارین تحت مورد مقایسه قرار گرفت. مواد و روش¬ها: در این مطالعه مداخله¬ای دو سوکور، تعداد 100 بیمار کاندید جراحی سزارین الکتیو تحت بی¬حسی اسپاینال به روش تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. گروه اول بی¬حسی نخاعی توسط متخصص بیهوشی با 8 میلی گرم بوپیواکائین 5/0 درصد به همراه 5/2 میکرو گرم سوفنتانیل با حجم کلی 5/2 میلی لیتر و در گروه دوم مقدار 10 میلی گرم بوپیواکائین 0.5 درصد به همراه 5/2 میکرو گرم سوفنتانیل با حجم کلی 5/2 میلی لیتر انجام می¬شد. بیماران و متخصص بیهوشی اطلاعی از دوز داروها نداشتند. فشارخون، در هر دو گروه ضربان قلب و SPO2، سطح حسی و حرکتی و نمره درد در فواصل مانی مشخص اندازه گیری و ثبت می¬شد. داده¬های گردآوری شده با نرم¬افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬ها: میانگین سن در گروه بوپواکایین 10 میلی گرم و 8 میلی¬گرم به ترتیب 89/28 و 19/29 سال بود (802/0p=). پس از انجام بی حسی نخاعی میانگین فشارخون سیتولیک دقایق اول تا چهارم و میانگین فشارخون دیاستولیک دقایق اول تا سوم در گروه درمانی بوپیواکائین 10 میلی گرم به طور معنی داری کمتر از گروه بوپیواکائین 8 میلی گرم بود(05/0 P<). فراوانی بروز تهوع و استفراغ در اطاق عمل و مصرف افدرین و آتروپین در بوپیواکائین 10 میلی گرم به طور معنی داری بیشتر از گروه بوپیواکائین 8 میلی گرم بود. نتیجه¬گیری:در زنان کاندید جراحی سزارین، ایجاد بی¬حسی نخاعی با تجویز 8 میلی گرم بوپیواکائین 5/0 درصد به همراه 2.5 میکرو گرم سوفنتانیل در مقایسه با 10 میلی گرم بوپیواکائین 0.5 درصد به همراه 5/2 میکرو گرم سوفنتانیل علاوه بر ایجاد سطح بلوک حسی و حرکتی مناسب، در نتیجه برزو تغییرات همودینامیک و عوارض تهوع و استفراغ نیز به طور معنی داری کاهش می یابد..
موضوع : ‏سزارين
Cesarean Section
‏بيهوشي
Anesthesiology
شناسه افزوده : ‏منوچهریان‏،ناهید ، استاد راهنما
علیمحمدی، شهره ‏ ، استاد مشاور
پیردهقان،آذر‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)