خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55921
شماره مدرک : ۳۹۵۵پ
محل و شناسه بازیابی : WU
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏کردستانی،متین‏
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثر سه روش معدنی‌زایی¬مجدد (پرونتوسیانیدین، فلوراید، CCP/ACP) بر ریز سختی عاج معدنی¬زدایی شده/ پژوهش و نگارش: متین کردستانی ؛ استاد راهنما: زهرا خاموردی ؛ استاد مشاور: علیرضا سلطانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : : همدان، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۶۲ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای تخصصی،دندانپزشکی گرایش ترمیمی وزیبایی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: پیشرفت ضایعات اولیه سطوح ریشه دندان را می توان با روش های مختلفی متوقف کرد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر سه ماده معدنی زای پرونتوسیانیدین(PA)، وارنیش فلوراید و خمیر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات(CCP-ACP) و ترکیبات متفاوت آن ها بر ریزسختی عاج معدني زدايي شده بود. مواد و روش ها: یکصد و بیست دندان پرمولر سالم انسان انتخاب شد. قطعات چهار میلیمتری از یک سوم سرویکال ریشه‌ دندان ها برش داده شد و سمنتوم سطح آنها جهت عریان شدن سطح عاج برداشته شد. نمونه ها در آکریل سلف کیور به طوری که سطح باکال نمونه ها نما یان باشد، مانت شدند. پس از قرار گرفتن در سیکل pH به مدت دو هفته، نمونه ها بر اساس نوع درمان به طور تصادفی به هشت گروه مساوی تقسیم شدند( (N=15:C : آب دیونیزه(گروه کنترل)؛ PA:محلول پرونتوسیانیدین 5/6٪؛ :F وارنیش فلوراید(سدیم فلوراید 5٪)؛ :CP خمیر CCP-ACP؛ :PAF محلول +PAوارنیش فلوراید؛ PACP: محلول PA +خمیر CCP-ACP؛ :FCP وارنیش فلوراید+خمیر CCP-ACP ؛:PAFCP محلول PA +وارنیش فلوراید + خمیر .CCP-ACPتست سختی سنجی Vickers (gr500،s10،3نقطه) برای هر کدام از نمونه¬ها انجام گرفت. داده¬ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و تست واریانس یک¬طرفه و تست تکمیلی توکی در سطح معنی دار 5٪ مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته¬ها: میانگین و انحراف معیار سختی در گروه هایC ،PA،F،CP،PAF،PACP،FCP، PAFCP به ترتیب 97/4±39/37، 62/4±68/38، 68/2±28/48، 32/3±91/41، 55/2±59/48، 57/2±34/53، 00/4±41/48و 82/1±20/55 بود. مقایسه دو به دو گروه ها مشخص کرد تفاوت معنی داری آماری بین گروه های C و PA،CP وPA ،PAF و F،FCP و F ،FCP و PAF همچنین PACP وpafcp وجود نداشت(05/0<P)، در حالی که بین داده¬های حاصل از سایر گروه¬ها تفاوت معنی¬داری مشاهده شد(05/0P <). نتیجه¬گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد کاربرد فلوراید، CCP-ACP و یا ترکیب آنها، باعث افزایش ریز سختی عاج معدني زدايي شده می گردد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏عاج دندان
Dentin
فلورايد
Flurides‍
‏پرونتوسيانيدين
Proanthocyanidins
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏خاموردی،زهرا‏ ، استاد راهنما
سلطانیان،علیرضا‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)