خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55928
شماره مدرک : ۳۹۵۹پ
محل و شناسه بازیابی : WA
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ همت جو،رسول ‏
عنوان و نام پديدآور : مطالعه بهبود عملکرد شناختی آتش¬نشانان درحین عملیات شبیه¬سازی شده Smoke-Diving بر مبنای روش¬های پیشنهادی و روش¬های متداول خنک¬سازی بدن/ پژوهش و نگارش: رسول همت جو ؛ استاد راهنما: مجید معتمدزاده ؛ استادان مشاور: محسن علی آبادی ، امید کلات پور، مریم فرهادیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم بهداشت، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دكتراي مهندسي بهداشت حرفه اي.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۱۳۲ص.: جدول، نمودار، مصور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای،مهندسی بهداشت حرفه ای
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: آتش¬نشانی حرفه¬ای است که به ظرفیت فیزیکی و شناختی بالایی نیاز دارد و نتیجه اجرای وظایف شغلی، تحمیل بار کار فیزیکی و بار کار ذهنی بر آتش¬نشانان می¬باشد، آتش¬نشانان کارهای بسیار سختی، از قبیل جلوگیری از گسترش حریق، جابجایی مواد خطرناک، جستجو و نجات قربانیان را اغلب تحت شرایط استرین گرمایی بسیار بالا و در محیطی دودآلود برای مدت زمان نامعلوم انجام می¬دهند. انجام این نوع فعالیت¬ها همراه با پوشش لباس¬های محافظتی و استفاده از دستگاه¬های تنفسی مستلزم صرف انرژی بسیار بالایی است. همچنین آتش¬نشانان بر اساس شغل ویژه خود در معرض بسیاری از استرس¬های روحی و روانی و صدمات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و غیره قرار می¬گیرند. بنابراین برای انجام چنین وظایف دشوار و جلوگیری از آسیب¬های ناشی از اطفاء حریق، آتش¬نشانان باید مشخصات فیزیکی، فیزیولوژیکی و شناختی خاص داشته باشند و انجام موفقیت¬آمیز اطفاء حریق نیازمند به هماهنگی سطح بالایی از ظرفیت فیزیکی و شناختی در آتش¬نشانان می¬باشد. بدین سبب تعیین تاثیر فعالیت¬های فیزیکی بر استرین فیزیولوژیکی و کارایی شناختی آتش¬نشانان و همچنین کاربرد اقدامات کنترلی کارا به‌ منظور تعدیل استرین فیزیولوژیکی و بهبود عملکرد شناختی آتش¬نشانان اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر تعیین پاسخ¬های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی آتش¬نشانان بعد از فعالیت در محیط شبیه¬سازی شده دودآلود و همچنین تعیین تاثیر روش¬های پیشنهادی استفاده از ژل خنک کننده و جلیقه خنک کننده و روش¬های متداول خنک¬سازی بدن از قبیل فرو بردن دست و ساعد در آب به عنوان روش¬های مداخله¬¬ای در جهت بهبود پاسخ-های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مداخله¬اي بود كه در آتش¬نشانان صنایع پتروشیمی در محیط شبیه¬سازی شده بنام اتاق دود شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد واقع در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی در سال 1394 و 1395اجرا ¬گردید، و در مجموع 110 نفر آتش¬نشان انتخاب‌ شده و شرایط جوی محیط، پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی آنها در چهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش اول مطالعه اثر وظایف آتش¬نشانی و اثر روش¬های خنک¬کننده در طول اجرای فعالیت بر پاسخ¬های فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی و مدت زمان عملکرد فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت، دراین بخش شاخص دماي تر گوي سان برای تعیین شرایط گرمایی محیط با استفاده از WBGT متر اندازه¬گیری گردید و پارامترهای فیزیولوژیکی آنها که شامل تعداد ضربان قلب و دمای تمپورال بدن بود به ترتیب با استفاده از ساعت ورزشی POLAR V800 و دماسنج نوری غیرتماسی رزماکس مدل HC700 اندازه¬گیری شدند و عملکردهای شناختی آتش¬نشانان با استفاده از آزمون¬های IOWA , PASAT , CPT قبل و بعد از اجرای فعالیت¬های آتش¬نشانی مورد بررسی قرار گرفت و مدت زمان عملکرد فیزیکی آنها با استفاده از زمانسنج توسط آزمایشگر ثبت شد. در بخش دوم مطالعه اثر وظایف آتش¬نشانی و اثر روش¬های خنک¬کننده بلافاصله پس از اجرای وظایف تعیین شده آتش¬نشانی بر پاسخ¬های فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی¬است مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم این مطالعه به منظور بررسی اثر دود مصنوعی بر پاسخ¬های فیزیولوژیکی و شناختی و مدت زمان عملکرد فیزیکی همه آتش¬نشان¬ها وظایف تعیین شده در اتاق دود را در دو نوع شرایط با استفاده از دود مصنوعی و بدون استفاده از دود مصنوعی انجام دادند، در این بخش هم پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی آتش¬نشانان قبل و بعد از فعالیت با استفاده از دستگاه¬ها و آزمون¬های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. در بخش چهارم این مطالعه آتش¬نشانان فعالیت¬های تعیین شده را در اتاق دود تحت شرایط جوی متفاوت انجام دادند، در این مرحله ضربان قلب آتش¬نشانان با کمک دستگاه ضربان¬سنج POLAR به صورت آنلاین اندازه¬گیری شد. و بعد از اتمام فعالیت فیزیکی بار دیگر پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکردهای شناختی و مدت زمان عملکرد فیزیکی آتش¬نشانان مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر فعالیت فیزیکی و شرایط جوی متفاوت بر آنها تعیین شوند. یافته‌ها: نتایج بخش اول این مطالعه نشان داد که به‌طورکلی پارامترهای فیزیولوژیکی شامل تعداد ضربان قلب و دمای تمپورال بدن آتش¬نشانان بعد از اجرای فعالیت¬های تعیین شده در اتاق دود افزایش یافته و عملکردهای شناختی آنها تغییر می¬یابد. به نحوی که تعداد خطاهای آنها در عملکرد شناختی توجه پایدار و میزان پردازش اطلاعات دیداری و شنیداری بعد از اجرای فعالیت¬های فیزیکی بیشتر از تعداد خطاها در حالت استراحت بود )05/0(p <. همچنین مقدار امتیاز کل بدست آمده در عملکرد شناختی تصمیم¬گیری افراد بعد از اجرای فعالیت¬های فیزیکی کمتر از مقدار امتیاز در حالت استراحت بود )05/0(p <. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، میزان افزایش پارامترهای فیزیولوژیکی و خطاهای عملکردهای شناختی تحت تأثیر روش¬های خنک¬سازی بدن قرار گرفت. به‌طوری‌که در اجرای فعالیت¬های فیزیکی بدون استفاده از روش¬های خنک¬سازی میانگین افزایش پارامترهای فیزیولوژیکی و خطاهای عملکردهای شناختی به‌طور معنی¬داری بیشتر از مرحله اجرای فعالیت¬های فیزیکی با استفاده از روش خنک¬سازی از جلیقه¬های خنک¬کننده روکش¬داده شده با مواد تغییر دهنده فاز بود ولی میانگین افزایش پارامترهای فیزیولوژیکی و خطاهای عملکردهای شناختی تحت تأثیر روش خنک¬سازی استفاده از ژل خنک¬کننده حاوی منتول در نقاط گردن،پیشانی قرار نگرفت. نتایج بخش دوم این مطالعه نشان داد که تاثیر روش خنک¬سازی فرو بردن دست و ساعد در آب 10 تا 20 درجه سانتیگراد بعد از اجرای فعالیت فیزیکی در کاهش پارامترهای فیزیولوژیکی و خطاهای عملکردهای شناختی به‌طور معنی ‌داری بیشتر از روش خنک¬سازی از جلیقه¬های خنک¬کننده روکش¬داده شده با مواد تغییر دهنده فاز بود )05/0(p <. با توجه به نتایج بخش سوم این مطالعه عملکردهای شناختی و مدت زمان عملکرد فیزیکی برخلاف پارامترهای فیزیولوژیکی تحت تأثیر دود مصنوعی قرار گرفت. با توجه به یافته¬های بخش چهارم پارامترهای فیزیولوژیکی، عملکرد شناختی توجه پایدار و میزان پردازش اطلاعات و مدت زمان عملکرد فیزیکی تحت تاثیر افزایش دمای محیط قرار می¬گیرد. از طرفی دیگر افزایش دمای محیط در کاهش عملکرد شناختی تصمیم¬گیری و ریسک¬پذیری در طول عملیات آتش¬نشانی تاثیری نداشت )05/0(p >. نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر آتش¬نشانان حرفه¬ای و با تجربه به کار گرفته شدند و بر خلاف مطالعات قبلی که آتش¬نشانان فعالیت¬های آتش¬نشانی رادر آزمایشگاه و یا روی دوچرخه ارگومتر و یا تردمیل انجام داده بودند در مطالعه حاضر آتش¬نشانان شرکت¬کننده در این مطالعه آتش¬نشانان وظایف تعیین شده آتش¬نشانی توسط مربی مجرب آتش¬نشانان را در شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی در اتاق دود انجام دادند. با توجه به یافته¬های این مطالعه می¬توان وظایف گوناگون و دشوار در طول عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات اثر نامطلوبی بر پاسخ¬های فیزیولوژیکی بدن از جمله ضربان قلب و دمای تمپورال بدن و عملکردهای شناختی آتش¬نشان دارد. یافته¬ها نشان داد که جلیقه خنک¬کننده در تقلیل پاسخ¬های فیزیولوژیکی آتش¬نشانی موثرتر از ژل خنک¬کننده حاوی منتول بود. علاوه بر این، ترکیب جلیقه خنک¬کننده با ژل خنک¬کننده مزیت اضافی نداشت. می¬توان نتیجه گرفت خنک¬کردن بدن با استفاده از جلیقه خنک¬کننده به عنوان یک روش عملیاتی، در طول اجرای فعالیت آتش¬نشانی مزیت فیزیولوژیکی و روانشناختی بیشتری برای آتش¬نشانان دارد. از طرفی دیگر تاثیر روش خنک¬سازی بدن با استفاده از روش فرو بردن دست و ساعد در آب بعد از اجرای فعالیت فیزیکی در کاهش پارامترهای فیزیولوژیکی و خطاهای عملکردهای شناختی به‌ طور معنی¬داری بیشتر از روش خنک¬سازی با استفاده از جلیقه¬های خنک¬کننده بود. بنابراین استفاده از جلیقه خنک¬کننده در طول عملیات آتش¬نشانی (به عنوان یک روش عملیاتی در طول عملیات آتش¬نشانی) و استفاده از روش فرو بردن دست و ساعد در آب (به عنوان یک روش غیرعملیاتی در طول عملیات آتش¬نشانی) در هنگام استراحت و بعد از عملیات آتش¬نشانی در شرایط حساس به ‌عنوان یک راه‌کار ارگونومیک توصیه می‌شود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏حريق
: Fires
: دود
: Smoke
: فيزيولوژي
: Physiology
: شناخت
: Cognition
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏معتمدزاده، مجید ‏ ، استاد راهنما
: علی آبادی ‏، محسن ، استاد مشاور
: کلات پور،امید‏ ، استاد مشاور
: فرهادیان ، مریم ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)