خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55931
شماره مدرک : ۳۹۶۲پ
محل و شناسه بازیابی : WY
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ کاظمیان، حسن‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش الکتروشوک درمانی بر اضطراب و استرس عضو خانواده مراقبت¬کننده از بیمار با اختلال روانی در مرکز روانپزشکی فرشچیان شهر همدان / پژوهش و نگارش: حسن کاظمیان ؛ استاد راهنما:فرشید شمسایی ؛ استاد راهنما:فرشید شمسایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته روان پرستاري .، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۱۸۶ص.: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،روانپرستاری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: استفاده از الکتروشوک درمانی در اختلالات روان پزشکی به علت ناشناخته ها، ابهامات و نگرش های منفی، فشار و استرس زیادی برای اعضای خانواده به همراه دارد. و این می تواند سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مداخله هاي آموزشی بر این مراقبین خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش الکتروشوک درمانی بر اضطراب و استرس عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال روانی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی ۱۳۰ نفر از مراقبین خانوادگی از بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سینا همدان در سال ۱۳۹۵ با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه کنترل ۶۵ نفر و گروه مداخله ۶۵ نفر جایگزین گردیدند مداخلات آموزشی در گروه آزمون، به صورت گروهی (۸ تا ۱۵ نفر) در ۴ جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه به اجرا گذاشته شد. که شامل سخنرانی، ارائه پمفلت، بحث گروهی و پرسش و پاسخ بود. در گروه کنترل هیچگونه مداخله ای بجز برنامه روتین بخش و واحد الکتروشوک انجام نشد. و در پایان مطالعه علاوه بر توزیع بسته های آموزشی بین آنها در جلسه ای به سوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه مختصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد ارزیابی استرس اضطراب و افسردگی DASS (فرم42 سؤالي) بود که قبل از مداخله توسط شرکت کنندگان به صورت خودگزارش تکمیل گردید و سپس بعد از دو هفته از مداخله مجدد تکمیل شد تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و آزمونهای آماری من ویتنی و تی استیودنت و کای دو انجام گرفت. يافته¬ها: میانگین سن واحد های مورد مطالعه در گروه مداخله و کنترل 41 سال بود. 9/76 درصد در گروه مداخله متاهل و 5/58 درصد از نظر جنسیت مرد بودند. 9/46 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم، 1/26 درصد والدین ، 8/50 شغل آزاد و 7/72 درصد ساکن شهر بودند.که آزمون کای دو نشان داد که دو گروه از نظر متغییرهای دموگرافیک همگن بودند. در رابطه با اهداف مطالعه نتایج نشان داد میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمون قبل از آموزش ( 63/3 ±76/30) و بعد از آموزش(96/6 ±49/9) کاهش پیدا کرد. در صورتی که در گروه کنترل نتایج پیش آزمون (98/4 ± 70/29) پس آزمون (85/7±69/27) بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد. همچنین میانگین نمرات استرس در گروه آزمون قبل از آموزش (84/3± 53/31) و بعد از آموزش (79/6 ± 12/10) کاهش پیدا کرد. و در گروه کنترل نتایج پیش آزمون (70/5 ± 70/30 ) پس آزمون (83/7 ± 53/27) بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد. و همینطور میانگین نمرات افسردگی در گروه آزمون قبل و بعد از آموزش به ترتیب (52/3 ±09/31) ، (87/7 ±24/9) بود. و در گروه کنترل نتایج پیش آزمون (72/5 ± 87/29) پس آزمون (73/7 ± 55/27) بود و این کاهش از نظر آماری معنی دار می باشد(001/0 P=). نتيجه گيري:آموزش به مراقبین خانوادگی در بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی دانش و آگاهی آنان را در خصوص این روش درمانی افزایش و اضطراب و استرس آنان را کاهش داده است که این مداخلات می‌تواند بر همکاری و مشارکت خانواده در فرآیند درمان و در نتیجه بهبودی و اثربخشی درمان نقش مهمی را ایفا کند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏آموزش پرستاري
: Education, Nursing
: مراقبان
: Caregivers‍
: اضطراب
: Anxiety
: تنش
: Stress
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏شمسایی، فرشید ‏ ، استاد راهنما
: چراغی،فاطمه ‏ ، استاد مشاور
: فرهادیان،مریم ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)