خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55941
شماره مدرک : ۳۹۶۷پ
محل و شناسه بازیابی : WA
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ سبهانی،محمد حسن‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط بار کاری و فاکتورهای فیزیولوژیکی در دو گروه اپراتورهای اتاق کنترل و پرسنل اداری یک صنعت/ پژوهش و نگارش: محمد حسن سبهانی ؛ استادان راهنما:مجید معتمدزاده،رشید حیدری مقدم ؛ استاد مشاور: علیرضا سلطانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۶۶ص.: جدول ،نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد،مهندسی بهداشت حرفه ای
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: نیروی انسانی شاغل در هر سازمان یکی از منابع ارزشمند آن سازمان بوده لذا محیط کاری¬ای که آسایش ذهنی فرد را تامین کند از عوامل موثر در ارتقای کمی و کیفی آن سازمان خواهد بود. مطالعه حاضر به منظور بررسی بار کار ذهنی و هم¬چنین ارتباط بار کاری و فاکتورهای فیزیولوژیکی در دو گروه از پرسنل شاغل در صنعت نیشکر انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه از روش NASA-TLX به منظور بررسی بار کار ذهنی افراد استفاده شد. مطالعه بر روی پرسنل شاغل در کشت و صنعت نیشکر انجام گرفت که بدین منظور نمونه¬¬ی پژوهشی بصورت تصادفی از بین دو گروه شغلی شامل 66 نفر اپراتورهای اتاق کنترل و 66 نفر پرسنل اداری انتخاب گردید. هم¬چنین فشارخون و تعداد ضربان قلب افراد نیز به منظور بررسی ارتباط بار کاری با متغیرهای فیزیولوژیکی اندازه¬گیری شد. به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده¬ها از شاخص¬هایی مثل میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودارها و از آزمون t و تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بهره گرفته شد. یافته¬ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کل بار کاری در گروه اپراتور اتاق کنترل (07/1)±6/58 و در گروه پرسنل اداری (5/1)±6/53، میانگین بار کار فکری در گروه اپراتور اتاق کنترل (7/11)±09/309 و در گروه پرسنل اداری (2/12)±04/77 می¬باشد. در حالی که میانگین فشارخون و میانگین تعداد ضربان قلب در دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد. هم¬چنین رابطه خطی معکوس معناداری بین فشارخون سیستولیک و میزان کل بارکاری درک شده توسط پرسنل اداری یافت شد. در مقایسه میانگین جنبه¬های بار کاری در دو گروه مشاهده شد که میانگین نیاز فکری در دو گروه تفاوت معناداری دارد. در بررسی رابطه¬ی جنبه¬های بار کاری با میزان کل بار کاری درک شده، رابطه¬ی خطی مستقیم معناداری بین نیاز فکری و میزان کل بار کاری درک شده توسط اپراتورهای اتاق کنترل مشاهده گردید. نتیجه¬گیری: با توجه به یافته¬های مطالعه مشاهده شد که افراد با بار کار ذهنی بالا، بار کار کلی بالاتری داشته، لذا به منظور کاهش بروز خطا در مشاغل حساس همانند اپراتورهای اتاق کنترل، ایجاد ایستگاههای کاری مناسب که آسایش جسمی و روانی افراد را تامین کند می¬بایستی از اولویت¬های صنایع نوین باشد. ،
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏حجم كار
Workload
بهداشت رواني
Mental Health‍
پرسشنامه ها
Questionnaries
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ معتمدزاده،مجید‏ ، استاد راهنما
حیدری مقدم،رشید ‏ ، استاد راهنما
سلطانیان، علیرضا‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)