خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55959
شماره مدرک : ۱۷۰۳ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ نیکوسرشت،مهشید‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر اضطراب قبل و حین عمل بر فشار خون ، تهوع و استفراغ و درد ناشی از بیحسی نخاعی در عمل سزارین ؛ همکاران طرح: نسیم علی پور،...{و دیگران}
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي .، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۴۱ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اضطراب قبل از عمل جراحی بر روی نتیجه بیهوشی و جراحی موثر می باشد . هیپوتانسیون و تهوع و استفراغ پس از عمل از عوارض شایع و مهم پس از بی حسی نخاعی می باشند که ممکن است موجب تاخیر در ترخیص از ریکاوری ، افزایش طول مدت بستری و هزینه ای درمانی گردد. هدف از این مطالعه تعیین اثر اضطراب قبل و حین عمل بر فشار خون ، تهوع و استفراغ و درد ناشی از بیحسی نخاعی در عمل سزارین می باشد.است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با تبعيت دای در مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1395 ، با نمونه گیری در دسترس انجام گردید برای ارزیابی اضطراب قبل از عمل پرسشنامه اسپیلبرگر مورد استفاده قرار گرفت . بی حسی اسپاینال با استفاده از بوپیواکائین 10mg و فنتانیل 2.5µg/kg انجام گردید.فشار خون ، ضربان قلب ، تهوع و استفراغ در ابتدا ، حین جراحی و در ریکاوری اندازه گیری شد. و امتیاز درد نیز 4 ساعت پس از عمل بررسی گردید. افت فشار خون با پروتکل استاندارد (بولوس مایع و افدرین) و تهوع و استفراغ توسط متوکلوپرامید تحت درمان قرار گرفتند. اثراضطراب کم، متوسط و بالا در داده ها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار اماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های آماری ناپارامتری کروسکال والیس ،آنالیز واریانس و آزمون دقیق فیشر تحلیل شدند. میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.ر .یافته‌ها: ارتباط بین هیپوتانسیون، برادیکاردی وتهوع و استفراغ بیماران با اضطراب آشکار و پنهان بررسی گردید . که بین هیپوتانسیون، برادیکاردی و استفراغ در اضطراب آشکار و پنهان و تهوع در اضطراب آشکار تفاوت معناداری وجود نداشت، ولی تهوع در اضطراب پنهان معنادار می باشد(043/0 P=) نمره درد در اضطراب آشکار از لحاظ اماری معنادار می باشد(006/0p=) . ولی در اضطراب پنهان، تفاوت معناداری وجود ندارد(648/0p=) نتيجه‌گيري: نتایج این بررسی نشان می دهد که بین اضطراب پنهان و تهوع و همچنین اضطراب آشکار و نمره درد ارتباط وجود دارد. به نظر می‌رسد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Postoperative Nausea and Vomiting
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏درد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Pain
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : اضطراب
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Anxiety
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ حاجیان ، پوران‏ ، مجری طرح
علی پور،نسیم ‏ ، همکار طرح
رده بندی پزشکی : WO۱۷۰۳ ۱۳۹۶
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)