خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : XF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55999
شماره مدرک : ۱۷۲۷ط
شماره راهنما : WJ
سر شناسه : ‏ مظاهری،شهیر‏
عنوان و نام پديدآور : [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]ارزیابی ارتباط سطح کمی اسید اوریک، CRPو ویتامین D بر پروگنوز و پیامد استروک ها به تفکیک در بیماران/ مجری طرح:شهیر مظاهری ؛ همکاران طرح: مسعود غیاثیان ،جلال پورالعجل
وضعيت انتشار : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي .، ۱۳۹۶
صفحه شمار : ۷۴ص.: جدول
خلاصه يا چکيده : مقدمه: یکی از مهترین بیماری ها از جنبه فردی و اجتماعی سکته مغزی است. برخی مطالعات بیانگر این مطلب است که سطح اسیداوریک و ویتامین D ممکن است در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به سکته مغزی ارزشمند باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط سطح کمی CRP ،اسید اوریک و ویتامین Dبر پروگنوز و پیامد استروک ها به تفکیک در بیماران استروک می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 155 بیمار با تشخیص استروک بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک،ریسک فاکتورها شامل؛ هیپرتانسیون، دیابت، هیپرلیپدمی، مصرف سیگار،سابقه بیماری قلبی با استفاده از چک لیست و پرسشنامه جمع آوری شد. سطح ویتامین D در 24 ساعت اول پذیرش و سطح اسیداوریک، CRP در روزهای اول و چهارم در بیماران اندازه گیری شد. سطح ویتامین D3 کمتر از d/ml 20 را کمبود 20 تا 30 سطح ناکافی و بیشتر از 30 سطح کافی در نظر گرفته شد. سطح سرمی اسید اوریک در مردان و زنان به ترتیب کمتر از 7 و 6 mg/dlنرمال تعریف شد. سطح سرمی CRP بیشتر ومساوی 7 مثبت در نظر گرفته شد. شدت بیماری در زمان شروع مطالعه با روش National Institues of Health Stroke Scale (NIHSS) ودر سیر بیماری میزان ناتوانایی ایجاد شده و پیامد بیماری با روشModified Rankin Scale (mRS) و Barthel Index (BI) چهار روز و سه ماه پس از بروز سکته در بیماران ارزیابی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 16 با آزمون آماری مناسب تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مبتلا به سکته ایسکمیک برابر با 4/71 سال و سکته هموراژیک برابر با 6/70 سال بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه پیدا نشد . 86 نفر(5/55 %) جنسیت مرد، 112 نفر (3/72 %) استروک ایسکمیک داشتند. 5/54 درصد افرادی که استروک ایسکمیک داشتند CRP منفی (کمتر از 7) در نوبت اول داشتند در حالی که در استروک هموراژیک برابر با 5/60 درصد منفی بود اما این تفاوت معنی دار نبود. در نوبت دوم CRP افرادی که استروک ایسکمیک داشتند CRP منفی به 0/42 درصد کاهش پیدا کرد و درافرادی که هموراژیک داشتند این تنزل از 5/60 % به 0/42 درصد رسید اما تفاوت معنی دار نبود . نتایج مطالعه ما نشان داد که 3/9 درصد افرادی که استروک هموراژیک داشتند اسید اوریک غیر نرمال در نوبت اول داشتند در حالی که در استروک ایسکمیک برابر با 5/20 درصد بود اما این تفاوت معنی دار نبود. در نوبت دوم افرادی که استروک ایسکمیک داشتند اسید اوریک غیر نرمال به 3/2 درصد کاهش پیدا کرد و در افرادی که استروک هموراژیک داشتند این تنزل 6/19 درصد رسید و این تفاوت معنی دار بود. تمام شاخص های اندازه گیری پیامد در کسانی که اسید اوریک نرمال داشتند بهتر از افرادی است که اسید اوریک غیر نرمال داشتند بطوریکه NIHSS و MRS در روز های اول ، چهارم و نود در بیماران اسید اوریک نرمال پایین تر از افراد اسید اوریک غیر نرمال بود و در BARTHEL روند برعکس مشاهده شد. در بررسی دراز مدت بیماران با اسید اوریک نوبت دوم روندی مانند اسید اوریک نوبت اول مشاهده نشد بطوری که BARTHEL در روز چهارم تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد اما تفاوت در روز نود معنی دار و بیشتر از افرادی بود که BARTHEL4 مثبت بودند. 84 نفر (2/54 %) از افراد مطالعه کمبود ویتامین D داشتند. 33 نفر (7/76 %) افراد گروه استروک هموراژیک کمبود ویتامین D داشتد در حالی که گروه استرک ایسکمیک برابر با 5/45 درصد بود. . تمام شاخص های اندازه گیری پیامد سکته در بیماران با کمبود ویتامین D و CRP مثبت بدتر از بیماران با سطح کافی ویتامین D و CRP منفی مشاهده شد. نتیجه‏گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر افزایش سطح اسید اوریک CRP و کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به سکته مغزی در کوتاه مدت و دراز مدت با پیش آگهی بد در این بیماران همراه است
موضوع : ‏اسيداوريك
Uric Acid
ويتامين دي
Vitamin D
سكته مغزي
Stroke
سرشناسه : ‏ غیاثیان،مسعود‏ ، همکار طرح
پورالعجل، جلال‏ ، همکار طرح
مبدا اصلي : IR
نام فایل انتفال داده شده : 55999.pdf
نوع انتشار : p
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)