خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56061
شماره مدرک : ۳۹۸۵پ
شماره راهنما : QT
سرشناسه : ‏ کاظمی نجف آبادی، فرزانه‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]مقایسه تاثير نانو¬ذره انسولین خوراكي و انسولین تزریقی زیرجلدی بر عملکرد کبد در موش¬های صحرایی نر دیابتیک/ پژوهش و نگارش: فرزانه کاظمی نجف آبادی ؛ استادان راهنما: اکرم رنجبر، رضا محجوب ؛ استادان مشاور: امیر نیلی احمد آبادی ، سارا سلیمانی اصل
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازي، دكتراي حرفه اي داروسازي.، ۱۳۹۶
صفحه شمار : ۱۰۲ص.:مصور، نمودار
چکيده : مقدمه: شیوع دیابت از 415 میلیون نفر در سال 2015 به 642 میلیون نفر در سال 2040 پیش¬بینی می¬شود؛ از طرفی از بین دارو¬های مورد استفاده، انسولین یکی از بهترین دارو¬ها برای درمان دیابت، کنترل قند خون و کاهش عوارض ناشی از دیابت می¬باشد؛ ولی بدلیل تهاجمی بودن روش مصرف انسولین، استفاده از آن پذیرش کمتری از سوی بیماران دارد. لذا تحقیق در مورد روش¬های دیگر مصرف انسولین به خصوص خوراکی و اثرات آن بر عملکرد بافت¬های مختلف بدن از جمله کبد لازم می¬باشد.در این مطالعه به برسی اثرات نانوذره انسولین خوراکی تولید شده از مشتق آروماتیزه و کواترنریزه کایتوزان بر عملکرد کبد موش¬های صحرایی نر دیابتیک و مقایسه آن با انسولین تزریقی زیر-جلدی پرداخته شده است. مواد و روش¬ها: نانوذرات انسولین به روش PEC از مشتق آروماتیزه و کواترنریزه پلیمر مخاط¬چسب کایتوزان تهیه شد و ویژگی¬های سایز، پتانسیل زتا، مورفولوژی، EE% و LE%بررسی گشت. سپس بعد از لیوفیلیزه کردن نانوذرات انسولین، هر کپسول پره¬کلینیکال از 6 واحد نانوذره انسولین لیوفیلیزه پر¬شد و توسطEudragit L100 به صورت entric coated تهیه شد. 30 راس رت نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی220-180 گرم به صورت تصادفی به 6 گروه تقسیم و به¬مدت 14 روز تیمار شدند. گروه1: کنترل سالم، گروه2: کنترل دیابتیک، گروه3: دیابتی دریافت¬کننده کپسول¬های حاوی نانوذرات انسولین (U/kg30، خوراکی)، گروه4: سالم تیمار¬شده با کپسول¬های حاوی نانوذرات انسولین (U/kg30، خوراکی)، گروه5: دیابتی درمان¬شده با انسولین رگولار (U/kg5، تزریق زیر¬جلدی)، گروه6: سالم تیمار-شده با مشتق کواترنریزه و آروماتیزه کایتوزان (mg/kg15، گاواژ). گلوکز خون 1 هفته بعد از تزریق STZ و در پایان دوره درمان از طریق گلوکومتر اندازه¬گیری شد.24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه سرم و بافت کبد از تمام رت¬ها جمع¬آوری شد. فعالیت آنزیم¬های کبدی ALT، AST و ALP و میزان بیلی¬روبین تام و مستقیم، تری¬گلیسیرید، LDL و HDLدر نمونه¬های سرم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با استفاده از میکروسکوپ نوری و بکارگیری نرم¬افزارMotic Advance Plus2 عکس از بافت تهیه شد و تغییرات سلول¬های کبدی بررسی و تعداد لنفوسیت¬ها، ماکروفاژها و foam cells توسط نرم-افزار Image J شمارش و مقایسه شدند. یافته¬ها: قند خون گروه دیابتی دریافت¬کننده نانوذره انسولین خوراکی و گروه دیابتی دریافت کننده انسولین تزریقی کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل دیابتی داشت؛ میزان فعالیت آنزیم ALT، ALP، مقدار بیلی¬روبین تام و مستقیم، افزایش معناداری در سرم رت¬های گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم و کاهش معناداری در سرم رت¬های گروه دیابتی درمان¬شده با نانوذره انسولین خوراکی و گروه دیابتی درمان¬شده با انسولین تزریقی نسبت به گروه کنترل دیابتی مشاهده شد. میزان فعالیت آنزیم AST در سرم رت¬های گروه کنترل دیابتی نسبت به رت¬های گروه کنترل سالم و گروه سالم دریافت¬کننده نانوذره انسولین خوراکی افزایش معناداری را نشان داد ولی این افزایش نسبت به گروه¬های دیابتی دریافت¬کننده نانوذره انسولین خوراکی و دیابتی دریافت¬کننده انسولین تزریقی معنادار نبود. از نظر بافت¬شناسی کاهش معناداری در تعداد ماکروفاژهای همه گروه¬ها نسبت به گروه کنترل دیابتی و افزایش معناداری در تعداد لنفوسیت¬های همه گروه¬ها نسبت به گروه کنترل سالم مشاهده شد. نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج فوق به نظر می¬رسد، نانوذره انسولین خوراکی اثرات مشابهی نسبت به انسولین تزریقی بر عملکرد کبد رت¬های دیابتیک دارد.
موضوع : ‏‏نانوذرات
Nanoparticles
انسولين
Insulin‍
پليمرها
Polymers
كبد
Liver
ديابت شيرين
Diabetes Mellitus
شناسه افزوده : ‏ رنجبر،اکرم‏ ، استاد راهنما
محجوب،رضا ‏ ، استاد راهنما
نیلی احمد آبادی، امیر‏ ، استاد مشاور
سلیمانی اصل،سارا ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)