خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56099
شماره مدرک : ۳۹۹۹پ
محل و شناسه بازیابی : T
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ ترک شوند ، گودرز‏
عنوان و نام پديدآور : مقايسه تاثیر سخنراني با شبيه¬سازي بر يادگيري دانشجويان پرستاري درباره آموزش به بيماران سالمند مبتلا به انسداد مزمن راه¬هاي هوايي/ پژوهش و نگارش:گودرز ترک شوند ؛ استاد راهنما: مهناز خطیبان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۹۷ص.: نمودار،جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تاکید آموزش پرستاري ايجاد تغيير در روش هاي اموزشي معلم محور به روش هاي يادگيري تعاملي و منعكس كننده دنياي واقعي است.از طريق شبيه سازي، دانشجويان فرصت تمرين وممارست و دستيابي به سطوح بالاي تفكر انتقادي مي يابند ومهارتهاي جديد حرفه اي را بدون اختلال در امنيت وسلامتي بيماران كسب مي كنند. لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثیر به كارگيري دو روش سخنراني و شبيه سازي بر يادگيري(دانش ، نگرش و مهارت) دانشجويان پرستاري درباره آموزش به بيماران سالمند مبتلا به به انسداد مزمن راه هاي هوايي (COPD) در سال 1395در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون بودکه 72 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ترم 7و8 (دوره کارآموزی در عرصه سال تحصیلی( 96-95) در دو گروه 36 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند ،قبل از مطالعه رضایت كتبي گرفته شد.در ابتدا، اطلاعات دموگرافيك گردآوري و مرحله پیش آزمون يادگيري با استفاده از سه ابزار 1- پرسشنامه دانش در مورد آموزش به بیمار سالمند (تهیه شده از محتوای آموزشی) 2- پرسشنامه سنجش نگرش "GeriatricAttitudes Scale"(GAS)که توسط روبن ساخته شده و روایی و پایی آن انجام شد 3-چك ليست مشاهده اي مهارت آموزش به بيمار سالمند مبتلا به COPD در کلاس قبل از مداخله به عمل امد. مداخلات براي هر دو گروه طي 2جلسه اجرا شد.محتوای آموزشی سالمندی روز اول در کلاس برای هردو گروه ارائه شد و به آنها یک فرصت یک هفته ای جهت مطالعه داده شد . در جلسه دوم آموزش، دو پروسیچر تنفس دیافراگماتیک و نحوه استفاده از اسپری تنفسی، به بیمار سالمند برای گروه شبيه سازي طی سناریو شبیه سازی و برای گروه سخنراني به روش سخنرانی ارائه شد. پس آزمون يادگيري (دانش ، نگرش و مهارت) بلافاصله بعد از جلسه دوم و پس آزمون مهارت یک ماه بعد به عمل آمد و داده ها قبل و بعد از مداخله و بین دو گروه با هم مقایسه شدند. یافته‌ها: مشخصات فردي دانشجويان دو گروه شبيه سازي و سخنراني با يگديگر از لحاظ سن، معدل ديپلم و دانشگاه، جنس، تاهل،‌ سابقه كار، قوميت و محل سكونت تفاوت معني داري نداشت. طبق نتایج، هر چند افزايش معني داري (001/0>P) بين ميانگين نمرات دانش دانشجويان قبل و بعد مداخله در هر دو گروه شبيه سازي (از 70/2±77/11 به 58/1±91/16) و سخنراني (از 03/2±69/12 به 57/1± 33/15) ديده شد، ‌اما اين افزايش در گروه شبيه سازي بيشتر (001/0>P) بود. بعد از مداخله،‌ تفاوت معني داري در نگرش دانشجويان گروه شبيه سازي (از 34/6±03/49 به 09/6±26/49) و گروه سخنراني (از 38/5±83/48 به 70/6±61/49) نسبت به بيماران سالمند به دست نيامد. با وجود اين كه افزايش معني داري (001/0>P) در ميانگين نمرات مهارت دانشجويان در هر دو گروه شبيه سازي و سخنراني در سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به دست آمد، اين افزايش در گروه شبيه سازي بسيار بيشتر از گروه سخنراني (001/0>P) بود. نتیجه گیری: هر دو روش سخنراني و شبيه سازي توانستند به طور معني داري دانش و مهارت دانشجويان پرستاري در آموزش سالمندان مبتلا به COPD را افزايش دهند. روش شبيه سازي توانست مهارت دانشجويان گروه شبيه سازي را نسبت به گروه سخنراني به نحو بارزي افزايش دهد. هيچ يك از دو روش سخنراني و شبيه سازي نتوانستند نگرش دانشجويان را نسبت به سالمندان تغيير دهند. می توان نتیجه گرفت که شیوه شبيه سازي مي تواند در سطوح دانش و مهارتي یادگیری دانشجويان پرستاري بهتر عمل نمايد. اما تغيير نگرش دانشجويان پرستاري به سالمندان نياز به پژوهش بيشتر دارد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏شبيه سازي
Simdlation Methods
‏سخنراني
Lectures & Lecturing‍
‏يادگيري
Learning
‏پرستاري
Nursing‏
سالمندان
Aged
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏خطیبان، مهناز ‏ ، استاد راهنما
سلطانیان،علیرضا‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)