خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56110
شماره مدرک : ۴۰۰۱پ
محل و شناسه بازیابی : WA
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ فتاحی ، زینب‏
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مشاوره با مادران بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان متوسطه اول شهر همدان پیرامون بهداشت باروری در سال 1394/ پژوهش و نگارش: زینب فتاحی ؛ استاد راهنما: فرزانه سلطانی ؛ استادان مشاور:زهرا معصومی ، قدرت اله روشنایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد مامايي.، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۸۵ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد ،مامایی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مهم ترین منبع کسب اطلاعات بهداشت بلوغ برای نوجوانان خانواده است ،که به عنوان نخستین نهاد اجتماعی مهم ترین نقش را در آموزش و انتقال اطلاعات و رفتارهای بهداشتی به نوجوان دارد و جایگاه مادر در این میان بارزتر از دیگران می باشد. عدم اموزش مادران و کمبود یا فقدان دانش کافی آنان در خصوص مبانی بهداشت باروری و جنسی خلاء بزرگی در برنامه های حفظ و ارتقای سلامت دختران می باشد ، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره با مادران بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان دبیرستانی شهر همدان پیرامون بهداشت باروری انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی است که بر روی 120 مادر و دختر دبیرستانی متوسطه اول شهر همدان در سال 1394 انجام شده است. نمونه گيري به صورت خوشه اي دو مرحله اي انجام شد. به اينصورت كه در مرحله اول 8 مدرسه از دو ناحیه آموزش و پرورش (از هر ناحیه 4 مدرسه )به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که از هر ناحیه 2 مدرسه به عنوان آزمون و 2 مدرسه به عنوان کنترل بصورت تصادفی در نظر گرفته شدند. در مرحله دوم از هر مدرسه انتخابي با استفاده از لیست دانش آموزان و با کمک جدول اعداد تصادفی 15 نفر به تصادف انتخاب و در دو گروه60 نفری آزمون و 60 نفری كنترل قرار داده شدند. دختران نوجوان که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، توضیحات پژوهشگر در مورد پژوهش را دریافت کردند وپس از کسب رضایت والدین، پرسشنامه آگاهی و عملکرد بهداشت باروری نوجوانان را تکمیل کردند. سپس مادران دارای دختر واجد شرایط مطالعه بوسیله دعوت نامه ی کتبی یا تماس تلفنی به مدرسه دعوت شدند. مادران هر دو گروه پس از کسب رضایت آگاهانه، پرسشنامه های دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی بهداشت باروری نوجوانان را تکمیل کردند. مادران گروه آزمون، در 4 جلسه مشاوره ای60 دقیقه ای در گروههای 15 نفره شرکت کردند.و مشاوره لازم را در خصوص ابعاد مختلف بهداشت باروری دریافت کردند. مادران گروه کنترل هیچ مشاوره و مداخله ای دریافت نکردند. سپس یک فرصت سه ماهه به مادران داده شد، تا اطلاعاتی که پیرامون بهداشت باروری کسب کردند، در اختیار دختران شان قرار دهند. در فاصله سه ماهه طریقه انتقال اطلاعات مادران به دختران از طریق پر کردن چک لیست مشاوره ای ارزیابی شد.پس از پایان سه ماه مجددا" پرسشنامه مذکور بوسیله دختران نوجوان هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل شد. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج در دو گروه مورد مقایسه قرارگرفت. یافته ها: میانگین نمرات آگاهی مادران در گروه آزمون از 45/6±73/14 قبل از مداخله به 05/1±65/30 بعد از مداخله افزایش یافته بود و اختلاف معناداری بین نمرات آگاهی مادران قبل و بعد از مداخله ایجاد شد. در حالیکه این تفاوت درمادران گروه کنترل معنادار نیوده است(05/0p<).همچنین میانگین نمرات آگاهی دختران نوجوان در گروه آزمون از 37/4±63/11قبل از مداخله به49/1 ± 60/30بعد از مداخله افزایش یافته و اختلاف معناداری بین نمرات قبل و بعد از مداخله ایجاد شد، در حالیکه این تفاوت در دختران گروه کنترل معنادار نیوده است(05/0p>).همچنین میانگین نمرات عملکرد دختران نوجوان پیرامون بهداشت باروری قبل و بعد از مشاوره در گروه آزمون تفاوت معناداری یافت(05/0p>). نتیجه گیری: واسطه قرار دادن مادران ساده ترین، منطقی ترین و مقرون به صرفه ترین رویکرد تامین نیازهای آموزشی دختران است، لذا ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای مامایی بايد خانواده ها را در زمينه ي ارتباطات موثر با نوجوانان آموزش دهند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏بهداشت زنان
: Women's Health
: ‏باروري
: Fertility
: ‏نوجوانان
: Adolescent
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏سلطانی،فرزانه ‏ ، استاد راهنما
: معصومی ،زهرا ‏ ، استاد مشاور
: روشنایی، قدرت اله ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)