خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56112
شماره مدرک : ۴۰۰۳پ
محل و شناسه بازیابی : WM
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏محمودی، زهرا ‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سلامت عمومی مراقبین خانوادگی بیماران روانی مراجعه¬کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان همدان سال 1395/ پژوهش و نگارش:زهرا محمودی ؛ استاد راهنما: فرشید شمسایی ؛ استاد مشاور: فاطمه چراغی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته روان پرستاري.، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۸۳ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد،روان پرستاری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ارائه مراقبت و حمایت مستمر به افراد مبتلا به بیماری های روانی چالش برانگیز است و خانواده را در ابعاد مختلف متاثر می سازد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی وسلامت عمومی مراقبین خانوادگی بیماران روانی انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه همبستگی با مشارکت 199نفر از مراقبین خانوادگی بیماران روانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1395انجام شد. نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با محاسبه میانگین و انحراف معیار، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و استفاده از نرم افزار spss16 انجام گرفت. یافته ها: حمایت اجتماعی در 7/45 درصد آزمودنی ها نامطلوب و سلامت عمومی در9/89 درصد ضعیف بود و رابطه معنا داری بین دو متغیر وجود داشت(01/0> p). میانگین نمره حمایت اجتماعی در بعد دوستان نامطلوب تر از سایر ابعاد بود(76/1±12/3) و سلامت عمومی در بعد سلامت زندگی فردی ضعیف تر از سایر ابعاد بود (86/4±55/25). در مورد ابعاد سلامت عمومی، مداخلات حمایتی، بیشترین ارتباط را با حمایت اجتماعی داشت(01/0< p). نتیجه گیري: براساس یافته ها وضعیت سلامت عمومی مراقبین با حمایت اجتماعی ارتباط دارد بنابراین تغییر سیاست گذاری ها با هدف افزایش حمایت اجتماعی به ویژه برای مراقبین بیماران روانی می تواند باعث ارتقاء سلامت و رفاه آنان گردد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏حمايت اجتماعي
Social Support
‏بهداشت همگاني
Public Health
مراقبان
Caregivers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ شمسايي ‏، فرشيد ، استاد راهنما
چراغي، فاطمه‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)