خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56114
شماره مدرک : ۴۰۰۵پ
محل و شناسه بازیابی : WQ
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ قلیچ خانی، سامره‏
عنوان و نام پديدآور : تأثير تمرینات بدنی بر عواطف و سرزندگی زنان نخست باردار مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فامنین در سال ۱۳۹۴/ پژوهش و نگارش: سامره قلیچ خانی ؛ استاد راهنما: فرزانه سلطانی ؛ استادان مشاور: پریسا پارسا ، قدرت اله روشنایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته مشاوره در مامايي، ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۹۳ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد ،مشاوره درمامایی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: عواطف مثبت نقش مهمی در بهبود سلامت روان زنان باردار ایفا می‌کنند. عاطفه مثبت و سرزندگی به‌عنوان مؤلفه‌های بهزیستی ذهنی در بارداری کاهش می‌یابند و شناخت مداخلات مؤثر ارتقاء دهنده عاطفه مثبت و سرزندگی در بارداری می‌تواند سلامت روحی و روان‌شناختی زنان باردار را در این دوران حساس فراهم سازد. مطالعه‌ی حاضر باهدف بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سرزندگی و عواطف زنان نخست باردار در کلاس‌های آمادگي زايمان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فامنین در سال ۱۳۹۴ انجام‌گرفته است. مواد و روش‌ها: در مطالعه نیمه تجربی دوگروهی حاضر ۱۰۰ زن نخست باردار مراجعه‌کننده به یک مرکز مراقبت‌های پره ناتال که سن حاملگی 20-28 هفته داشته و بدون ابتلا به اضطراب و افسردگي و عدم مصـرف داروهـاي روان‌گردان قبـل از بـارداري و در حـين بارداري فعلي با استناد به پرونده بیمار در مرکز بهداشت و ویزیت پزشک مرکز با دارا بودن حاملگی نرمال و خواسته بدون عوارض مامایی و پزشکی که در صورت غیبت بیش از دو جلسه در کلاس¬ها و بروز وقـايع نـاگوار زنـدگي ماننـد فـوت همسـر، طلاق، جـدايي و قهر با همسر، زنداني شدن، فوت يك عضو نزديك خانواده از مطالعه خارج می‌شوند. ای افراد در دو گروه ۵۰ نفر آزمون و کنترل موردمطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله، تمامی زنان دو گروه پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی پا ناس، پرسشنامه سرزندگی دسی ورایان و نیز پرسشنامه مشخصات دموگرافیک را تکمیل کردند. برای زنان گروه آزمون ۸ جلسه کلاس با تأکید بر تمرینات بدنی و تن آرامی، هر دو هفته یک‌بار به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد و از آن‌ها خواسته شد تا تمرینات را در منزل انجام دهند. گروه کنترل نیز مراقبت‌های روتین درمانگاه پره ناتال را دریافت می‌کردند. پس از پایان جلسات، پرسشنامه‌ها مجدداً توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید و داده‌ها قبل و بعد از مداخله و نیز بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمرات عاطفه مثبت زنان بعد از انجام مداخله در گروه آزمون افزایش یافت از 39/6 به 41/5 و نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری پیدا کرد. در مقابل، میانگین نمرات عاطفه مثبت در زنان گروه کنترل کاهش‌یافته (از 58/6 به 35/6) بطوری که درنتیجه این کاهش اختلاف معناداری با قبل از مداخله پیدا کرد (۵/۰˂P). از سوی دیگر میانگین نمرات عاطفه منفی زنان که قبل از مداخله تفاوت معناداری در دو گروه نداشت، بعد از مداخله در زنان گروه آزمون کاهش یافت از 06/7 به 95/5 و اختلاف معناداری با گروه کنترل پیدا کرد؛ اما میانگین نمرات عاطفه منفی زنان در گروه کنترل از 58/6 به 24/7 افزایش‌یافته و با میانگین نمرات قبل از مداخله تفاوت معناداری نشان داد (۵/۰>P). همچنین میانگین نمرات سرزندگی زنان نخست باردار در گروه آزمون، بعد از انجام تمرینات بدنی به‌طور معناداری افزایش یافت (از ۳۱/۷±۵۸/۳۳ به ۵۵/۴±۳۲/۳۸)، درحالی‌که سرزندگی زنان گروه کنترل کاهش پیداکرده (از ۷۱/۷±۳۲/۳۶ به ۳۰/۷±۹۶/۲۷) و درنتیجه این کاهش تفاوت معناداری با قبل از مداخله نشان داد (5/0>P). نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر اهمیت انجام مداخلات بهداشتی آسان (مانند تمرینات بدنی) در دسترس، ارزان‌قیمت مناسب را که بدون عوارض بوده و می‌توانند منجر به افزایش عاطفه مثبت و سرزندگی زنان نخست باردار از یک‌سو و نیز کاهش عاطفه منفی آنان از سوی دیگر شوند را مورد تأیید قرارداد؛ و همچنین نشان داد که با امكان بهره‌گیری از توانمندی‌های ماماها، در عرصه مراقبت قبل از زایمان می‌توان باعث کاهش اختلالات خلقی مادران شد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏آبستني
: Pregnancy
: عاطفه
: Affect‍
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ سلطانی، فرزانه‏ ، استاد راهنما
: پارسا،پریسا‏ ، استاد مشاور
: روشنایی،قدرت اله‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)