خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56116
شماره مدرک : ۴۰۰۶پ
شماره راهنما : WG
سرشناسه : ‏امیری، ساسان ‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی تاثیر آموزش و اجرای فاز یک بازتوانی قلبی برخودکارامدی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر دربیمارستان فرشچیان همدان در سال 95/ پژوهش و نگارش: ساسان امیری ؛ استاد راهنما: رضا برزو
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، مركز تحقيقات مراقبت از بيماري هاي مزمن در منزل، كارشناسي ارشد در رشته پرستاري گرايش داخلي - جراحي، .، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۹۱ص.: جدول
چکيده : مقدمه : مهم ترین علت مرگ و میر درجهان در اثر بیماری¬های قلبی و عروقی است. جراحی بای پس عروق کرونری روش مفید و حیاتی برای بیماران با انسداد عروق کرونری است که به درمانهای دارویی پاسخ نمی¬دهند. شروع زود هنگام فعالیت پس از جراحی قلب توسط به کارگیری و آموزش صحیح فاز یک بازتوانی قلبی میتوان از عوارض جراحی قلب کاست و آنان را درانجام اقداماتی مناسب برای پیشگیری ثانویه خودکارآمد سازد.س مواد و روش¬ها : پژوهش حاضر یک مطالعه¬ی کارآزمایی بالینی بوده که بر روی بیماران بستری پس ازعمل جراحی بای پس عروق کرونر در بخش سی¬سی یو انجام شد (30 نفر درهرگروه آزمون وکنترل) نمونه¬گیری به روش در دسترس انتخاب و بعد به صورت تصادفی یک گروه و سپس گروه دیگر انتخاب شدند. مداخله¬ی آموزشی و اجرای مرحله به مرحله¬ی تمرینات بدنی و تحت نظارت به روش فردی و گروهی و با استفاده از پمفلت و کتابچه¬ی آموزشی و چک لیست ارزیابی به مدت 60-45 دقیقه درطی سه جلسه درگروه آزمون به اجرا درآمد. گروه کنترل مراقبت¬های روتین بخش را دریافت کردند. پرسشنامه¬ی خود کارآمدی درسه مرحله¬ی قبل از مداخله، زمان ترخیص و یک ماه بعداز ترخیص توسط بیماران تکمیل شد. برای آنالیز داده¬ها آزمونهای آماری کای دو، تی و آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد. یافته ها : گروه¬های آزمون و کنترل از لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنی داری با هم نداشتند. آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره¬ی کل خودکارامدی بین دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت(076/0 .(P =اما میانگین نمره¬ی کل خودکارامدی بین دو گروه در زمان ترخیص و یک ماه بعداز ترخیص تفاوت معنی داری داشت(001/0P>). نتایج همچنین با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری نشان دادکه میانگین نمره ی کل خودکارآمدی مرد و زن در گروه آزمون نسبت به قبل ازمداخله افزایش معنی داری داشت اما اختلاف معنی داری در مقایسه¬ی دو گروه مرد و زن مشاهده نشد (482/0P =). 5/26%) دارای بیماری تنفسیودند. ایع علامت تنفسی نتیجه¬گیری : با آموزش و اجرای صحیح و به موقع فاز اول بازتوانی قلبی می¬توان خودکارآمدی بیماران بعد از جراحی بای پس گرفت را افزایش داده و آنها را توانمند کرد تا در انجام فعالیت¬های روزمره استقلال پیدا کنند و به زودتر به زندگی عادی برگردند.
موضوع : ‏‏جراحي قفسه سينه
Thoracic Surgery
‏باي پس عروق كرونر
Coronary Artery Bypass‍
شناسه افزوده : ‏ برزو،رضا ‏ ، استاد راهنما
صلواتی،محسن‏ ، استاد مشاور
سلطانیان،علیرضا ‏ ، استاد مشاور
صفرپور،غلامرضا‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)