خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56118
شماره مدرک : ۴۰۰۸پ
محل و شناسه بازیابی : WS
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ مصطفایی، حسین‏
عنوان و نام پديدآور : بررسي تاثیر برنامه آموزشی مبتني بر مدل تصورات تمایلات در پيشگيري از مصرف قلیان در بین دانش¬آموزان پسردوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه/ پژوهش و نگارش: حسین مصطفایی ؛ استاد راهنما: سعید بشیریان ؛ استادان مشاور: مجید براتی ،یونس محمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، كارشناسي ارشد آموزش بهداشت.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۱۷۲ص.: مصور،نمودار،جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد،آموزش بهداشت
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه افزایش استفاده از قلیان در بین نوجوانان و جوانان بدلیل دسترسی آسان و جنبه تفریحی آن و خطراتی که بر روی سلامتی دارد موردتوجه قرار گرفته است. تمایلات دانش¬آموزان به کشیدن قیلان و سایر عوامل مرتبط نیاز به شناسایی و پیشگیری از این موارد را دارد. این مطالعه به بررسي تاثیر برنامه آموزشی مبتني بر مدل تصورات تمایلات درپيشگيري از مصرف قلیان در بین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه پرداخته شد. موجب بروز بیماریهای تنفسی می شود. میزان بروز و مواد و روش¬ها: این پژوهش در دو فاز توصيفي– تحليلي و مداخله اي انجام شد. فاز توصيفی در بین 601 نفر از دانش¬آموزان پسر نواحی 3 گانه شهر کرمانشاه با روش نمونه گیری طبقه ای– خوشه ای و فاز مداخله‌ای در بین 83 نفر از دانش¬آموزان مدارس با شیوع بالای مصرف قلیان (40 نفر گروه آزمون و 43 نفر گروه کنترل) انجام شد. مداخله آموزشي شامل 5 جلسه آموزشی و يك ماه پیگیری در فضای مجازی براي شركت كنندگان گروه آزمون بود و دو ماه بعد از پايان مداخله پس آزمون در هر دو گروه برگزار شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر 2 بخش سوالات دموگرافیک و سازه های مدل تصورات و تمایلات بود که بصورت خودگزارش دهی توسط دانش¬آموزان تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSS-16 وآزمونهای تی مستقل، آناليز واريانس يكطرفه، تی زوجی، کای دو ، مک نمار تجزیه و تحلیل گردید. سرشماری انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. به منظور ارزیابی بیمد. یافته¬ها: در فاز توصیفی– تحلیلی 1/36 درصد از دانش آموزان سابقه مصرف قلیان داشتند که از این تعداد 5/47 درصد در 30 روز گذشته و 5/16 درصد بصورت روزانه قلیان مصرف می کردند. طبق یافته های بدست آمده در خصوص سازه های مدل تصورات / تمایلات در این پژوهش درصد ميانگين از حداكثر نمره قابل اكتساب آزمودنی ها در سازه ها تصورات مثبت از مصرف‌کنندگان قلیان ، هنجارهای انتزاعی ترغیب‌کننده، نگرش مثبت و اشتیاق به مصرف قلیان به ترتیب 3/61 درصد ، 3/32 درصد، 2/29 درصد و 5/29 درصد از عوامل تاثیر گذار بر مصرف قلیان در بین دانش¬آموزان بودند. همچنین 4/24درصد نمره مربوط به قصد مصرف قلیان در آینده بود. در فاز مداخله نیز ميانگين نمره سازه های مدل به غیر از تصورات مثبت ازافرادغیر قلیانی در سایر سازه های مدل بعد از مداخله بین دو گروه معنادار بود(001/0P<). بیشترین اثر مداخله روی کاهش نگرش مثبت (7/5±42/3-)و کاهش اشتیاق به مصرف قلیان (1/5±35/3-) بود. بعد از مداخله مقایسه فراواني مصرف قليان در يك ماه گذشته و درحال حاضر در بين شرکت کنندگان دوگروه آزمون و کنترل معنادار بود (03/0Pvalue=). بطوریکه میزان مصرف درگروه آزمون در یکماه گذشته و درحال حاضر به ترتیب به میزان 75 و60درصد کاهش پیدا کرد. منیتبامنایبمبنایبملنایبدارای بیماری تنفسی بودند. شایع ترین علامت ملات تنگی نفس به دنب008/0 نتیجه¬گیری: تصورات مثبت به افراد قلیانی وداشتن دوستان ترغیب کننده می تواند از عوامل بسیار مهم برای گرایش نوجوانان و جوانان برای مصرف قلیان باشد . می توان با برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان ، مربیان ووالدین آنها بر کاهش نگرش مثبت ، تمایل به مصرف قلیان وهنجارهای انتزاعی ترغیب کننده اثر گذار بود. در برنامه ریزی ومداخلات آموزشی می بایست مشارکت فعال خود دانش¬آموزان و استفاده از گروههای همسان بعنوان تسهیل¬گر آموزشی واطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی مجازی در تغییر موارد ذکر شده را مورد توجه قرار داد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏نوجوانان
: Adolescence
: ‏دانش آموزان .
: School's Students‍
: ‏‏قليان
: Hookahs
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ بشیریان،سعید‏ ، استاد راهنما
: ‏ براتی‏ ،مجید ، استاد مشاور
: محمدی،یونس‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)