خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56122
شماره مدرک : ۴۰۱۱پ
شماره راهنما : WS
سرشناسه : ‏افشاری ‏،زهرا
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]تاثیر صدای مادر بر شاخص¬های فیزیولوژیک نوزاد پره¬ترم و درک والدی مادر در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی مهر ملایر، 1395/ پژوهش و نگارش: زهرا افشاری ؛ استادان مشاور: عفت صادقیان ، طاهره صبوری ، لیلی تاپاک
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته پرستاري كودكان.، ۱۳۹۶
صفحه شمار : ۶۸ص.: جدول ،نمودار
چکيده : مقدمه: نوزادان پره¬ترم معمولا به دلیل آنکه شدیدا مستعد اختلالات فیزیولوژیکی می¬باشند، در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان بستری می شوند. اما از سوی دیگر، جدایی طولانی¬مدت مادر و نوزاد، تحریکات شنوایی آزاردهنده محیطی و فقدان محرکات حسی خوشایند و مناسب بر عملکرد فیزیولوژیک و تکامل عصبی- رفتاری نوزاد تاثیر منفی دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر صدای مادر، به عنوان یک محرک شنوایی خوشایند بر شاخص¬های فیزیولوژیک نوزاد پره¬ترم و درک والدی مادر در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان است. مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی حاضر در مرکز آموزشی¬-درمانی مهر ملایر در سال 1395 انجام شد. 36 نوزاد پره ترم با سن هنگام تولد ¬37-32 هفته ¬بارداری و سن بعد از تولد 28-3 روز، به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب¬ شدند. مادر هر نوزاد سه روز متوالی و هر روز ده دقیقه به صحبت نجواگونه با نوزاد پرداخت. سه روز متوالی، درصد اشباع اکسیژن خون ¬شریانی، تعداد ضربان ¬قلب و تنفس پنج دقیقه قبل، ده دقیقه حین و پنج دقیقه بعد از مداخله اندازه¬گیری و ثبت شدند. پرسشنامه درک والدی قبل و در پایان روز مداخله سوم توسط مادران تکمیل شد. داده¬ها با SPSS نسخه¬22 و آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار ،آنالیز ¬واریانس¬ با اندازه¬گیری های ¬تکراری، مقایسه¬های -چندگانه توکی، تی زوج در سطح اطمینان 95/0 تحلیل شدند. يافته ها: نیمی از نوزادان پره¬ترم پسر با میانگین (انحراف معیار) سن هنگام تولد 08/34 (29/1) هفته بارداری، سن بعد از تولد 08/10 (13/7) روز و وزن 94/2061 (91/503) گرم بودند. میانگین¬ درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس واحدهای پژوهش بین سه زمان اندازه-گیری (قبل، حین و بعد مداخله) در هر سه روز اختلاف معنی¬دار آماری داشتند (001/0P<). لذا این میانگین¬ها بین سه زمان اندازه¬گیری در سه روز یکسان نبودند. براساس آزمون های توکی، بین سه زمان اندازه¬گیری در هر روز، میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی افزایش و میانگین تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس کاهش یافت. بخصوص، بیشترین میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی 39/97 با انحراف معیار(34/2) و کمترین میانگین تعداد تنفس 52/38 با انحراف معیار (18/6) مربوط به حین مداخله در روز سوم بود .به بیان دیگر، شنیدن صدای نجواگونه مادر به مدت طولانی¬تر موجب بهبود اکسیژناسیون و کاهش تعداد تنفس نوزادان پره¬ترم شد. میانگین (انحراف معیار) نمرات درک والدی قبل از مداخله 31/16 (67/4) و بعد از مداخله 31/17 (77/4) بود. میانگین نمرات درک والدی مادران نوزادان مورد مطالعه بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی¬دار آماری داشت (001/0P<). نتيجه¬گيري: صدای نجواگونه زنده مادران باعث بهبود شاخصهای فیزیولوژیک نوزادان پره ترم بصورت کاهش تعداد تنفس و ضربان قلب، افزایش درصد اشباع اکسیژن خون و همچنین بهبود درک والدی مادران شد. لذا پرستاران میتوانند در برنامه روزانه مراقبت¬های پرستاری ، ساعاتی به مادران اختصاص دهند تا با نوزاد خود صحبت کند.
موضوع : ‏‏نوزادان نارس
: Infant Pole mature
: ‏فيزيولوژي
: Physiology
شناسه افزوده : ‏چراغی ‏، فاطمه ، استاد راهنما
: صادقیان ،عفت‏ ، استاد مشاور
: صبوری،طاهره ‏ ، استاد مشاور
: تاپاک ،لیلی‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)