خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56218
شماره مدرک : ۴۰۱۶پ
محل و شناسه بازیابی : WU
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ دهقانی، فاطمه‏
عنوان و نام پديدآور : مقایسه میزان درد بعد از گذاشتن دو نوع جداکننده بین دندانی الاستومریک و سیم برنجی و قرار دادن پچ منتول و پچ بنزوکایین در بیماران ارتودنسی: کارآزمایی بالینی تصادفی/ پژوهش و نگارش: فاطمه دهقانی ؛ استادان راهنما ساناز سهیلی فر ، شیرین مرادخانی ؛ استادان مشاورسپیده سهیلی فر ،مریم فرهادیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشكي، دكتراي تخصصي دندانپزشكي در رشته ارتودنسي. ، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۶۷ص.:مصور(رنگي)، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای تخصصی،دندانپزشکی در رشته ارتودنسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: هدف این مطالعه مقایسه ی پچ های مخاطی منتول و بنزوکایین روی کاهش درد بعد از قرار دادن جداکننده های بین دندانی الاستومریک و سیم برنجی است. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی spilt-mouth روی 128 بیمار( 52مرد و76زن) 14 تا 25 سال انجام شد.معیارهای ورود :بیماران در ابتدا دردی در دهان و دندان نداشتند و از داروی دیگری استفاده نمی کردند.تماس مولر اول فک پایین با دندانهای مجاور بسته بود.بیماران به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: 1)جداکننده بین دندانی الاستومریک و پچ منتول و پلاسبو2) جداکننده بین دندانی الاستومریک وپچ بنزوکایین و پلاسبو3) جداکننده بین دندانی سیم برنجی و پچ منتول و پلاسبو 4)جداکننده بین دندانی سیم برنجی و پچ بنزوکایین و پلاسبو. بیماران پچ را در باکال مولر اول مندیبل قرار می دادند تا حل شود و هر 6 ساعت تا 3روز تکرار میکردند.پیامد اولیه ی مطالعه میزان درد بود که از VAS 10 cm برای ثبت شدت درد در زمان های 2، 6، 12، 24، 36، 48 و 72 ساعت بعد از قرار دادن جداکننده بین دندانی استفاده شد. یافته‌ها: مقایسه ی میانگین درد با آزمون Wilcoxon signed نشان داد که در گروههای جداکننده بین دندانی الاستومریک؛ پچ بنزوکایین و منتول نسبت به پلاسبو در همه ی زمان ها به جز در گروه منتول و ساعت اول به میزان بیشتری درد را کاهش داد ) 001/0 >(p.value. در گروههای جداکننده سیم برنجی پچ بنزوکایین نسبت به پلاسبو در همه ی زمان ها و منتول در زمان های اول و دوم و سوم به طور معنی داری درد را کاهش داد)به ترتیب 1 00/0> p.value و 1 00/0> p.value و 02/0 = (p.value. مقایسه ی میزان کاهش درد با آزمون mann-whitney بین دو گروه پچ بنزوکایین و منتول نشان داد که بنزوکایین اثر کاهش درد بیشتری داشت که درگروه الاستومریک در زمان های 1و 5) 001/0 >(p.value و در گروه سیم برنجی در زمان چهارم معنی دار بود) 003/0= (p.value. بحث و نتیجه‌گیری: پچ بنزوکایین و منتول در کاهش درد بیماران پس از قرار دادن جداکننده ی بین دندانی به طور معنی داری موثر بوده اند. از نظر اثر کاهش درد، پچ منتول و بنزوکایین در اغلب ساعات تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بنابراین هر دو دارو می توانند به طور موثری برای کاهش درد بعد از قرار دادن جدا کننده الاستومریک یا سیم برنجی به کار روند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏ارتودنسي
: Orthodontics
: ‏درد
: Pain
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏سهیلی‌فر، ساناز‏ ، استاد راهنما
: مرادخانی،شیرین‏ ، استاد راهنما
: سهیلی فر،سپیده ‏ ، استاد مشاور
: فرهادیان، مریم‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)