خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56221
شماره مدرک : ۴۰۱۹پ
شماره راهنما : WU
سرشناسه : ‏ملک شعار،میلاد‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی اثر فیبروتومی سوپراکرستال معمولی و فیبروتومی با لیزر اربیوم بر میزان ریلاپس اینسایزورهای پایین چرخش یافته: یک کارآزمایی بالینی تصادفی/ پژوهش و نگارش:میلاد ملک شعار ؛ پژوهش و نگارش:میلاد ملک شعار ؛ استادان مشاور: لقمان رضایی صوفی، لیلا غلامی ،مریم فرهادیان
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشكي، دكتراي تخصصي ارتودنسي.، ۱۳۹۶
صفحه شمار : ۶۸ص.: مصور، جدول، نمودار
چکيده : مقدمه: هدف ما ازاین مطالعه مقایسه اثرات فیبروتومی به کمک لیزراربیوم کرومیوم وفیبروتومی معمولی باتیغ درریلاپس تصحیح چرخش اینسایزورهای پایین بود. مواد و روش ها: شرکت کنندگان دراین مطالعه موازی 3 گروهه، بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت باانسیزورهای پایین دارای بیشتر از 30 درجه چرخش قبل از درمان بودند. این بیماران به طور تصادفی و براساس درجه چرخش اولیه(30 تا 50 درجه و بیشتر از 50 درجه) و جنسیت در 3 گروه با نسبت 1:1:1تقسیم شدند. میزان ریلاپس چرخشی به عنوان هدف اولیه با مقایسه تصاویر دیجیتالیزه کست های بدست آمده 1ماه و 2ماه پس از مداخله بررسی شد . عمق پروب , ارتفاع سطح تاج کلینیکی و درد نیز به عنوان اهداف ثانویه اندازه گیری شدند. فرداندازه گیری کننده و فرد آنالیز کننده نتایج از نحوه گروه بندی اطلاع نداشتند. از آنالیزهای Kolmogorov-Simonov Bonferroni post hoc , ANCOVA , Kruskal-Wallisجهت آنالیز داده ها استفاده شد. یافته¬ها: از 46 بیمار به طور تصادفی توزیع شده در گروه ها , یک بیمار از گروه کنترل و یک بیمار از گروه لیزر به دلیل عدم همکاری مناسب از مطالعه خارج شدند و در نهایت 44 بیمار ( گروه فیبروتومی با لیزر 15 بیمار , گروه فیبروتومی با تیغ 15 بیمار , گروه کنترل 14 بیمار) آنالیز شدند. بر طبق نتایج آنالیز ANCOVA و Bonferroni میانگین درجه ریلاپس گروه فیبروتومی با تیغ(59/1±09/5) و فیبروتومی با لیزر (08/2±8/4) به طور معنی داری از کنترل (93/2±28/11) کمتر بود (001/0P <).اثر فیبروتومی با لیزر و فیبروتومی معمولی در کاهش ریلاپس قابل مقایسه بود(05/0P >) میزان تغییر عمق پروب و ارتفاع تاج کلینیکی و میزان درد تجربه شده بین سه گروه اختلاف ناچیزی را نشان داد. در این مطالعه هیچ عارضه جدی به جز تحلیل خفیف پاپیلای بین دندانی وایجاد نمای مثلث سیاه در دو نمونه از گروه لیزر ، ایجاد نشد. نتیجه¬گیری: بر طبق نتایج این مطالعه ، فیبروتومی با لیزر اربیوم کرومیوم در کاهش ریلاپس چرخشی دندان های اینسایزور پایین همانند فیبروتومی معمول با تیغ جراحی موثر بود.
موضوع : ‏‏دندان آرايي
Orthodontics
‏ريتنشن
Retention
‏ليزرها
Lasers‍
شناسه افزوده : میراسماعیلی‏ ،امیرفرهنگ ‏ ، استاد راهنما
رضایی صوفی،لقمان ‏ ، استاد مشاور
غلامی، لیلا ‏ ، استاد مشاور
فرهادیان،مریم‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)