خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56293
شماره مدرک : ۴۰۳۰پ
محل و شناسه بازیابی : BF
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏‏ترابی،فاطمه ‏
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی سطوح همدلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی همدان بر اساس پرسشنامه همدلی جِفِرسون/ پژوهش و نگارش:فاطمه ترابی ؛ استادان راهنما: زینب بیات ،امیرفرهنگ میراسماعیلی ؛ استادان مشاور: مریم فرهادیان ،سهیلا پناهی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشكی، دكتراي حرفه اي دندانپزشكي.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۵۳ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای حرفه ای ، دندانپزشکی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: همدلي دندانپزشك و بيمار باعث افزايش مهارت¬هاي ارتباطي، رضايت آن¬ها و اثربخشي درمان-هاي دندانپزشكي مي¬گردد. همدلی با بیمار دارای دو تاثیر عمده در فرایند درمان می¬¬باشد؛ اولاّ به ایجاد رابطه بین دندانپزشک و بیمار کمک می¬کند، که این ارتباط شرط اساسی برای ایجاد فضای درمان مناسب است و دوماّ به بیمار کمک می¬کند تا مشکلش را بهتر ببیند، آن را پیدا نماید و به درمانگر در جهت بهتر و عمیق¬تر شدن شناخت بیماری کمک کند. ارتباط صحيح و همدلي بين دندانپزشك و گيرندگان خدمات دندانپزشكي يكي از دغدغه¬هاي اساتيد، مديران و برنامه¬ريزان آموزش و گيرندگان خدمات دندانپزشكي مي¬باشد. برای این منظور از پرسشنامه همدلی جِفِرسون که در حال حاضر به عنوان معتبرترین پرسشنامه در زمینه همدلی با بیمار شناخته می¬شود، استفاده شده است. این پرسشنامه تاکنون برای 45 ملیت مختلف ترجمه شده و به نظر می¬رسد با وجود ترجمه این پرسشنامه به زبان¬های گوناگون، از آنجایی که مقوله همدلی به نوعی جنبه احساسی داشته و تاثیرگذار از شرایط فرهنگ و اجتماعی یک جامعه می¬باشد، نیاز به بررسی میزان همدلی در ایران بر اساس این پرسشنامه و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه بیشتر احساس می¬شود. بنابراین با توجه به نقش مهم همدلی در پذیرش درمان، رضایت و کاهش اضطراب بیمار بر آن شدیم که در این تحقیق میزان همدلي را در دانشجويان دوره عمومي و دستياران دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395 با بيماران ارزیابی نماییم. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، جامعه مورد پژوهش 296 نفر از دانشجويان دوره عمومي و دستياران در حال تحصيل در سال 1395در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم¬پزشكي همدان هستند که در صورت داشتن رضایت و دارا بودن معیارهای ورود، در مطالعه وارد شدند. معيارهاي ورود به مطالعه دانشجويان سال¬هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم و همچنين تمام دستياران در همه رشته¬ها می باشد. ابزار جمع¬آوري اطلاعات ترجمه فارسی پرسشنامه همدلي جِفِرسون است که دارای 20 گزاره مثبت و منفی با مقیاس 7 درجه¬ای لیکِرت است. نمرات سؤالات در هر عامل جمع می¬شود تا نمره هر عامل و نمره کل به دست آید و نمره قابل کسب در محدوده 140-20 قرار ¬گیرد. داده¬های بدست آمده بعد از گردآوری، وارد نرم¬افزار کامپیوتری SPSS نسخه 21 شده و با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و آزمون¬های آماری از قبیل تی¬تست، آنالیز واریانس یک¬طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: در مطالعه حاضر تعداد 296 نفر شرکت کردند، که تعداد 172 نفر (1/58%) زن و124 نفر (9/41%)مرد بودند. از نظر مقطع تحصیلی هم تعداد دانشجویان دوره عمومی 219 نفر (00/74%) و تعداد دستیاران 77 (00/26%) نفر بودند. میانگین نمره کل همدلی (43/8 ± 65/100) بوده ، بالاترین میزان مربوط به بعد اتخاذ دیدگاه همدلانه (33/5 ± 27/53) و بعد از آن مراقبت همدلانه (56/5 ± 66/37 ) و خود را به جای بیمار نهادن (19/2 ± 71/9) بود. نتایج آزمون تی تست نشان داد که اختلاف میانگین نمره همدلی در بعد اتخاذ دیدگاه همدلانه بین دو جنس زن و مرد از نظر آماری معنادار است (03/0 p value =) ، میانگین نمره اتخاذ دیدگاه همدلانه در زنان به طور معناداری بالاتر از مردان است. درحالیکه در سایر ابعاد نمره همدلی (مراقبت همدلانه، خود را به جای بیمار نهادن) اختلاف آماری معناداری بین دو جنس وجود ندارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد از لحاظ اختلاف میانگین نمره همدلی و ابعاد آن در بین دانشجویان پایه های تحصیلی مختلف اختلاف آماری معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: ميزان همدلي بر اساس سنوات تحصيلي و سن در دانشجويان دوره عمومي و دستياران تفاوت ندارد.برنامه ریزي آموزشی براي تقویت همدلی در بین دندانپزشکان ضروري به نظر می رسد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏همدلي
Empathy
‏دانشجويان دندانپزشكي
Students , Denta
‏دانشكده هاي پزشكي
Schools, Medica
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏بیات،زینب‏ ، استاد راهنما
میراسماعیلی،امیرفرهنگ‏ ، استاد راهنما
فرهادیان،مریم‏ ، استاد مشاور
پناهی،سهیلا‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)