خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56334
شماره مدرک : ۴۰۳۹پ
محل و شناسه بازیابی : WU
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏هاشمی، سروش‏
عنوان و نام پديدآور : تخمین سن براساس حجم اتاقک پالپ در دندان¬های چند ریشه ای با استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه¬ی مخروطی/ پژوهش و نگارش: سروش هاشمی ؛ استادان راهنما: سیما سادات لاری، فائزه یوسفی ؛ استادان مشاور: عباس شکری ، مهدی رحمتي
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشكي، دكتراي حرفه اي دندانپزشكي.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۵۵ص.: مصور(رنگي)، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای حرفه ای ،دندانپزشکی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: هدف از این مطالعه تخمین سن بر اساس حجم اتاقک پالپ در دندان¬های چند ریشه¬ای با استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه¬ی مخروطی مواد و روش ها: تصاویر توموگرافی کامپیوتری با استفاده از اشعه¬ی مخروطی (CBCT) از 163 بیمار شامل 51 تعداد مرد و 112 تعداد زن و در بازه¬ی سنی 10 تا 70 سال تهیه گردید. این تصاویر شامل 84 تعداد مولر اول ماگزیلا و 79 تعداد مولر اول مندیبل می¬باشند. تمامی تصاویر CBCT همگی به وسيله¬ی سيستم Cranex 3D (Soredex Industry, Helsinki, Finland) ، با شرايط اکسپوژر kVp90 و mA8 و زمان s 12/6 تهيه و در نرم افزار OnDemand ذخیره شده اند. تصاویر مورد نظر به فرمت DICOM تبدیل شده و وارد نرم افزار سگمنت کننده¬ی نیمه¬خودکار به نام ITK-SNAP 3.6.0-beta شدند. آنالیز لگاریتمی رگرسیون با سن به عنوان یک متغیر وابسته و حجم اتاقک پالپ به عنوان یک متغیر پیش بین مرتبط گردید تا بدین وسیله یک مدل آماری جهت تخمین سن انسان پایه¬ریزی گردد. یافته ها: در مطالعه¬ی حاضر، مقدار ضریب همبستگی بین سن و تمامی متغیرهای مورفولوژیکی منفی بود. این امر حاکی از آن است که با افزایش سن، مقدار این متغیرها کاهش می¬یابد. نتایج حاصل از آزمون ANOVA در این حالت نیز نشان¬دهنده¬ی این بود که اختلاف معنی¬داری در میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی، در گروه¬های سنی مختلف وجود داشت؛ ضمن آن¬که برای تمامی متغیرها، میانگین ، با افزایش سن، روندی کاهشی نشان می‌داد. مدلی آماری جهت تخمین سن پیشنهاد گردید و ضریب تعیین نسبتا بالایی برای حجم اتاقک پالپ مولر اول و سن نشان داده شد (R2 بین 513/0 تا 543/0 که بر اساس موقعیت دندان و جنس متفاوت بود). نتیجه¬گیری: از تمام یافته¬های این مطالعه می¬توان نتیجه گرفت که یک ارتباط خطی بین حجم اتاقک پالپ دندان¬های مولر اول ماگزیلا و مندیبل با سن تقویمی در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد و با استفاده از مدل¬های رگرسیونی که از این مطالعه به دست آمد می‌توان سن افراد را با دقت و توان-مندی حدود 54% برای ماگزیلا و 51% برای مندیبل تخمین زد. همچنین میانگین حجم پالپی در ماگزیلا اندکی بیشتر از مندیبل می باشد. ضمنا در گروه¬های سنی مختلف با افزایش سن، میانگین حجم اتاقک پالپ روندی کاهشی را نشان می‌دهد و بین حجم اتاقک پالپ زنان و مردان اختلاف معنی-داری از نظر آماری وجود ندارد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏تخمين سن با دندان
: Age Determination By Teeth
: ‏پالپ دندان
: Dental Pulp
: ‏دندان آسيا r
: Molar
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏لاری، سیما‏ ، استاد راهنما
: یوسفی،فائزه‏ ، استاد راهنما
: شکری، عباس‏ ، استاد مشاور
: رحمتي،مهدی‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)