خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56364
شماره مدرک : ۴۰۴۲پ
شماره راهنما : WJ
سرشناسه : ‏محمدگنجی،سجاد‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی میزان بیان miR-99a وmiR-205 در نمونه ی بافت سرطانی مثانه و بافت سالم حاشیه ای: مطالعه مورد ـ شاهدي همسان شده/ پژوهش و نگارش: سجاد محمدگنجی ؛ استادان راهنما: علی مهدوی نژاد ، مسعود سعیدی جم ؛ استادان مشاور: حبيب الله موسوي بهار ، راضیه امینی
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشكي، كارشناسي ارشد در رشته زيست فناوري پزشكي. ، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۶۹ص. : جدول ،مصور
چکيده : مقدمه: سرطان مثانه چهارمين سرطان شايع دركشورهاي صنعتي و دومين سرطان شايع دستگاه ادراري ـ تناسلي و‌‌هشتمين علت مرگ ناشي از سرطان ها است و مسئول 3% از كل تومورها مي باشد. سرطان مثانه اغلب با عود و پیشرفت به سمت سرطان بدخیم و مهاجم همراه است. بیان miRNAها در بدخیمی های دستگاه ادراری شامل سرطان مثانه متغیر است. MiRNAها در بسیاری از مسیرهای پیام رسانی منتهی به سرطان مثانه دخیل می باشند. شواهد بسیاری نشان دهنده ی فعالیت تومورزایی و یا سرکوبگر توموری miRNAها در انواع مختلف سرطان می باشند. ناهنجاری های کروموزومی، پلی مورفیسم، تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در فرآیند تومورزایی و پیشرفت سرطان مثانه گزارش شده است. به علت وجود شرایط اپی ژنتیک متفاوت در مناطق جغرافیایی مختلف و نبود مطالعه مشابه در ایران، هدف از این مطالعه بررسی میزان بیانmiR-99a و miR-205در نمونه ی بافت سرطانی مثانه و بافت سالم حاشیه ای و تعیین ارتباط بیان آن ها با وضعیت تهاجم عضلانی و درجه تومور بود. مواد و روش ها : نمونه های بالینی به وسیله ی روش نمونه برداری از طریق مجرا از 36 بیمار با سرطان مثانه تشخیص داده شده و درمان نشده طی سال 1392-1393 گردآوری شده است. بافت سالم حاشیه ای تومور در همان بیماران نیز به عنوان گروه کنترل تعیین شد. این مطالعه برروی RNA تام از جمله miRNAهای استخراج شده از حدود 50 میلی گرم بافت با استفاده از ترایزول انجام شد. خلوص و غلظت RNA با نانودراپ تعیین شد. همچنین کیفیت ویکپارچگی RNA از طریق الکتروفورز بر روی ژل آگاروز 1% بررسی شد. cDNA با استفاده از Universal cDNA synthesis kit II شرکت Exiqon ساخته شد. واکنش Real-Time PCR برای بررسی بیان miRNAها با استفاده از کیت Real-Time PCR شرکت Exiqon و ExiLENT SYBER Green master mix انجام شد. از Unisp6rRNA جهت نرمالایز کردن داده ها استفاده شد. روش 2(-ΔΔ CT) برای محاسبه بیان نسبی ژن های مورد مطالعه استفاده شد. جهت آنالیز اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. یافته ها: سه نفر از بیماران زن و33 نفر مرد بودند. میانگین سنی بیماران 11±71 سال بود. میزان بیان miR-99a در نمونه های توموری نسبت به نمونه های سالم کاهش معنی داری را نشان داد(000/0=P). افزایش میزان بیان miR-99a ارتباط معناداری با تهاجم عضلانی داشت(02/0=P) ، اگرچه بیانmiR-205 در 4/58 % نمونه ها کاهش داشت اما میزان بیان miR-205 در نمونه های توموری نسبت به نمونه های سالم معنی دار نبود(383/0=P)، میزان بیان نسبی miR-205 در بافت توموری کاهش 12/2 برابری را نشان داد، بین میزان بیان miR-205 و تهاجم عضلانی ارتباط معناداری یافت نشد(52/0=P). همچنین بین میزان بیان miR-99a و miR-205با درجه تومور ارتباط معناداری یافت نشد، به ترتیب (05/0=P)و (87/0= .(Pآنالیز منحنیROC برای miR-99a مقادیر AUCبرابر با944/0، اختصاصیت97%، حساسیت91% و مقدار cut of برابر31/8 را نشان داد (001/0P<). این مقادیر برای بیان miR-205 معنادار نبود (526/0AUC= و 7/0P=). نتیجه گیری : مطالعه ی حاضر کاهش میزان بیان miR-99a در بافت سرطانی بیماران مبتلا به سرطان مثانه و احتمال نقش سرکوبگر توموری miR-99a در سرطان مثانه را نشان داد. با وجود نتایج متفاوت گزارش شده درمورد miR-205، این miRNA با هدف قرار دادن ژن های خاص، نقش مهمی در فرآیند شکل گیری و پیشرفت سرطان مثانه بازی می کند. به هر حال تعیین نقش miR-205 به عنوان سرکوبگر تومور یا تومورزا با توجه به نتایج حاصل مشخص نیست. عدم معناداری بیان miR-205 در این مطالعه و مطالعات مشابه شاید نشان دهنده ی نقش پیچیده و بحث برانگیز miR-205 در سرطان مثانه باشد. انجام مطالعات بیشتر بر روی تاثیرات شرایط اپی ژنتیک و تغییرات miRNA ها و بررسی همزمان miRNA ها و اهداف آنها در سرطان مثانه، در تعیین هرچه بیشتر نقش واقعی miRNA ها در فرآیند سرطان زایی و تشخیص و پیگیری روند درمان سرطان مثانه ضروری به نظر می رسد.
موضوع : ‏‏نورويش هاي مثانه
: Urinary Bladder Neoplasms
: ‏بيان ژني
: Gene Expression‍
: ‏نشانگرهاي زيستي تومور
: Tumor Markers Biological
شناسه افزوده : ‏مهدوی نژاد، علی ‏ ، استاد راهنما
: سعیدی جم،مسعود ‏ ، استاد راهنما
: ‏ موسوي بهار،حبيب الله‏ ، استاد مشاور
: امینی،راضیه‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)