خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56369
شماره مدرک : ۴۰۴۳پ
محل و شناسه بازیابی : QT
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ سیفی سلسله، امید‏
عنوان و نام پديدآور : تأثیر فعالیت فیزیکی بر سلامت عمومی و اجتماعی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395/ پژوهش و نگارش: امید سیفی سلسله ؛ استاد راهنما:خدایار عشوندی ؛ استادان مشاور: رشید حیدری مقدم ،یونس محمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد پرستاري گرايش پرستاري داخلي - جراحي .، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۵۷ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد ،پرستاری گرایش پرستاری داخلی -جراحی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت عمومی، زندگی بدون تحرک است تحقیقات نشان داده اند که فعالیت های فیزیکی در همه سنین خصوصا سن نوجوانی کاهش‌یافته است. زندگی فعال و سالم در پرستاران به خاطر تاثیر آن بر رفتار بیماران دارای اهمیت بیشتر است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فعالیت فیزیکی بر سلامت عمومی و اجتماعی دانشجویان پرستاری انجام شد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه مداخله ای از بین دانشجویان رشته پرستاری که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند تعداد 60 نفر به شیوه نمونه¬گیری در دسترس انتخاب، سپس به روش سهمیه¬ای و به نسبت مساوی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. گروه مداخله به مدت 8 هفته طبق برنامه تدوین شده توسط پزشک متخصص فیزیولوژی ورزش فعالیت ورزشی انجام دادند و در گروه کنترل هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. وضعیت سلامت عمومی دانشجویان( هر دو گروه) با پرسشنامه GHQ28 و ترکیب بدن( فقط در گروه مداخله) با دستگاه اندازه گیری ترکیب بدن و سلامت اجتماعی(هر دو گروه) با پرسشنامه کییز در ابتدا و انتهای دوره اندازه گیری و با هم مقایسه شدندسرشمار یافته¬ها: همه ابعاد ترکیب بدن دانشجویانی که در برنامه ورزشی شرکت نموده بودند، نسبت به قبل از مداخله به طور معنی¬داری کاهش یافته بود(05/0P<). در گروه آزمون میانگین و انحراف معیار نمره سلامت عمومی قبل و بعد از مداخله به ترتیب 51/22±90/34 و 13/5±70/15 بود(001/0P<).در گروه کنترل میانگین و انحراف معیار نمره سلامت عمومی پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 42/11±27/35 و 16/7±50/35 بود (87/0P=). همچنین بین میانگین نمره سلامت عمومی و اجتماعی دانشجویان در گروه آزمون و کنترل، پس از مداخله اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (001/0P-value<). نتیجه گیری: انجام منظم تمرینات ورزشی حداقل به مدت 8 هفته موجب بهبود سلامت عمومی و سلامت اجتماعی دانشجویان می شود. همچنین بر ترکیب بدنی دانشجویان تاثیر مثبت داشته دارد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏فعاليت بدني
: Exertion
: ‏سلامت عمومي
: Public Health‍
: ‏دانشجويان پرستاري
: Students, Nursing
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ عشوندی، خدایار‏ ، استاد راهنما
: حیدری مقدم،رشید ‏ ، استاد مشاور
: محمدی، یونس‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)