خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56408
شماره مدرک : ۴۰۵۳پ
شماره راهنما : WA
سرشناسه : ‏چترآذر، سارا ‏
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]بررسی وضعیت شادمانی در بین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان/ پژوهش و نگارش: سارا چترآذر ؛ استاد راهنما: محمدعلی سیف ربیعی ؛ استاد مشاور: محمد احمد پناه
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشكده پزشكي، دكتراي پزشكي حرفه اي.، ۱۳۹۶
صفحه شمار : ۳۰ص.: جدول
چکيده : مقدمه: تحصیل در رشته پزشکی پیوسته با استرس های فراوانی همراه است که ممکن است باعث شود دانشجویان احساس شادی کافی نکنند. هدف از انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی بررسی وضعیت شادمانی در بین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحیلی 245 نفر دانشجوی رشته پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 1396بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شادمانی آکسفورد جمع آوری شد. این پرسشنامه شامل 29 سؤال چهار گزينه اي است كه گزينه هاي آن بر اساس مقياس ليكرت که به ترتيب از صفر تا سه نمره گذاري شده است نمرات این آزمون بین صفر تا 87 متغیر می باشد . صفر تا 28 نشان دهنده شادمانی پایین، 29 تا 57 شادمانی قابل قبول و 58 تا 87 شادمانی خیلی خوب در نظر گرفته شد.داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه وتحلیل شد. یافته‌ها: از 245 نفر بررسی شده 99 نفر (40 %) مرد و 146 نفر (60 %) زن بودند. میانگین سنی مردان 39/2 ± 2/24 سال و میانگین سنی زنان 45/2 ± 0/24 سال بود (138/0P= ). 120 نفر (0/49 %) در مقطع علوم پایه ، 40 نفر (3/16 %) فیزوپاتولوژی، 53 نفر (6/21 %) کار آموزی و 32 نفر (1/13 %) مشغول دوره اینترنی یا کارورزی بودند.میانگین نمره شادمانی در افراد متاهل، بومی شهر همدان، ساکن منزل شخصی و دانشجویان دختر بیش از افراد مجرد، غیر بومی، ساکن خوابگاه و دانشجویان پسر بود (001/0 (P<. 25 نفر (2/10 %) شادمانی پایین ، 153 نفر (4/62 %) شادمانی متوسط و 67 نفر (3/27 %) شادمانی خیلی خوب داشتند. میانگین نمره شادمانی در مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کاروزی به ترتیب برابر با 92/13 ± 94/49 ، 04/14 ± 82/50 ، 25/17 ± 86/47 و 20/14 ±5/45 بود (363/0P=) ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره شادمانی با معدل ترم قبلی دانشجویان بررسی شده رابطه مثبت دارد (0314/0, p-value =06/0 r=) اما با تعداد ترم گذارنده شده رابطه معکوس دارد )r=17/0, p-value = 005/0) نتیجه‏گیری: بر اساس یافته این مطالعه با افزایش سال های تحصیل شادمانی کاهش می یابد و بیش از 70 درصد دانشجویان سطح شادمانی آنها پایین یا متوسط می باشد بنابراین ضروت دارد که با انجام مداخلات لازم شادمانی در بین دانشجویان ارتقا یابد.
موضوع : ‏‏خوشحالي
: Happiness
: ‏دانشجويان پزشكيl
: Students, Medica
: ‏پرسشنامه ها
: Questionnaires
شناسه افزوده : ‏ سیف ربیعی ،محمدعلی‏ ، استاد راهنما
: احمدپناه، محمد‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)