خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56411
شماره مدرک : ۴۰۵۵پ
محل و شناسه بازیابی : WU
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ احمدی، علی‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه¬ای اثر دو لیزرER,Cr:YSGG و Nd: YAG بر میزان ریز¬نشت ترمیم¬های کلاس V کامپوزیت با استفاده از سیستم¬های باندینگ یونیورسال/ پژوهش و نگارش: علی احمدی ؛ استاد راهنما: زهرا خاموردی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشكده دندانپزشكي، دكتراي حرفه اي دندانپزشكي. ، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۵۲ص.: مصور(رنگي)، جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای حرفه ای ،دندانپزشکی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: موفقیتهای کلینیکی مواد ترمیمی Adhesive باعث شده امروزه مطالعات دندانپزشکی روی این مواد بیشتر شود ضمنا ً برخی مطالعات نشان داده اند که با استفاده از لیزرها میتوان اتصال بهتری را به عاج و مینا بدست آورد به طوری که تابش لیزر موجب باند قوی تر سیستم Adhesive می‌شود . هدف از انجام این مطالعه ، بررسی مقایسه ای اثر دو لیزر ER,Cr:YSGG و Nd:YAG بر میزان ریز نشت ترمیم های کلاس V کامپوزیت با استفاده از چند سیستم باندینگ یونیورسال بود . مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، جهت بررسی میزان ریز نشت تعداد 72 دندان سالم کشیده شده انسانی به 9 گروه تقسیم شد . در سطح باكال و لینگوال هر دندان حفره کلاس V تراش داده شد ( 15 =N ) و گروهها به صورت زیر تقسیم بندی شدند . گروههای 3-1 بدون استفاده از لیزر و به ترتیب با استفاده از باندینگهای یونیورسال, G premio Scotch bond , All bond، گروههای 6-4 با استفاده از لیزر Nd:YAG و باندینگهای ذکر شده ، گروههای 9-7 با استفاده از لیزر Er,Cr:YSGG و باندینگهای مذکورد و برای ترمیم همه گروهها از کامپوزیت ( Filtek TMZ250, 3M ESPE,USA) استفاده شد . ریزنشت همه گروهها اندازه¬گیری شد . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون غیر پارامتریک کروسکال - والیس و من ویتنی یو آنالیز آماری شد ( 05 /0 = α )0 میزان ریزنشت همه گروهها مورد مطالعه قرار گرفت . یافته¬ها: میزان ریزنشت در لبه جنجیوالی و اکلوزالی گروههایی که تحت تابش لیزرقرار گرفتند ( ER,Cr:YSGG و Nd: YAG ) در مقایسه با گروه بدون استفاده از لیزر تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (001 /0>P ) . بین دو گروه لیزر در حاشیه اکلوزال و جنجیوال تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ( 05 /0 <P ) . همچنین بین سه نوع باندینگ یونیورسال (, G-premio Scotch bond , All bond ) تفاوت آماری معنی داری دیده نشد ( 05 /0<P ) . نتیجه گیری: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد تابش لیزر Nd:YAG و Er, Cr:YSGG پس از استفاده از باندینگ های یونیورسال ( cotch bond و All bond و G oremio ) و پیش از قرار دادن کامپوزیت تاثیر معنا داری در کاهش ریزنشت ترمیم های کلاس V کامپوزیت داشت اما بین دو لیزر استفاده شده تفاوت معنی داری در کاهش ریز نشت وجود نداشت . همچنین بین باندینگهای استفاده شده تفاوتی در کاهش ریزنشت مشاهده نشد .
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏نشت دنداني
: Dental Leakage
: ‏ليزرها
: Lasers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏خاموردی، زهرا ‏ ، استاد راهنما
: رضایی صوفی،لقمان ‏ ، استاد مشاور
: جوانروح،نیلوفر ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)