خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : XF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 56486
شماره مدرک : ۱۷۲۸ط
شماره راهنما : HD
سر شناسه : ‏محمدی بخش، رقیه ‏
عنوان و نام پديدآور : [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی مراکز بهداشت شهرستان های استان همدان بر اساس مدل دنیسون در سال94 / مجریان طرح: رقیه محمدی بخش ، یداله حمیدی ؛ همکار طرح: علیرضا سلطانیان
وضعيت انتشار : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي HSR، .، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۵۵ص.: جدول
خلاصه يا چکيده : مقدمه: وجود نیروهای متعهد به سازمان در هر سازمانی ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد و بهره وری سازمان، نشاط روحی، تجلی بهتر اهداف و رسالت سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. تعهد به سازمان در مراکز بهداشت که در راستای تولید محصولی به نام حفظ، بازگشت و ارتقای سلامت انسان ها گام برمی دارند اهمیت ویژه ای می یابد. یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی است. وجود فرهنگ سازمانی قوی دستورهای پنهانی برای رفتار کارکنان در سازمان فراهم می آورد و به دنبال آن اعضا از رسالت و اهداف سازمانی آگاهی یافته و نسبت به آن ها متعهد می شوند. این امر یک عامل مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثربخشی می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی و تحلیلی است.جمع¬آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد دنیسون و همچنین پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی مراکز بهداشت شهرستان های استان همدان بود و حجم نمونه 177 نفر تعیین شد. همچنین با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین، میانه ، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیر آن ها پرداخته شد. در این مطالعه از نرم افزار آماری spss.22 برای تجزیه و تحلیل استفاده و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظرگرفته شد. یافته ها: در بین شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخص های توانمندسازی (16.74)، یادگیری سازمانی (16.41)، چشم انداز (16.4)، جهت گیری استراتژیک (16.35) می باشد. همچنین شاخص های توسعه قابلیت ها(14.2)، ارزش های بنیادین(15.31)، تیم سازی(15.45) و اهداف(15.46) از کمترین امتیاز برخوردار شد. در بین 4 بعد فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین امتیاز مربوط به بعد رسالت فرهنگ سازمانی و کمترین آن مربوط به بعد درگیر شدن در کار می باشد. مدل تعهد سازمانی می یر و آلن 3 بعد دارد که در این مطالعه بعد عاطفی تعهد سازمانی بیشترین امتیاز (26.63) و بعد مستمرکمترین امتیاز را کسب نمود( 24.73). در این پژوهش بین همه ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی مراکز بهداشت شهرستان های استان همدان یک رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (0.05 P value<). نتیجه¬گیری: توجه به تمامی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی می تواند تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهد. با توجه به اینکه بعد درگیر شدن در کار فرهنگ سازمانی و شاخص های توسعه قابلیت ها و ارزش های بنیادین کمترین امتیاز را کسب نمودند، توجه بیشتر مدیران به تقویت بعد درگیر شدن در کار و شاخص های مذکور مورد نیاز می باشد. همچنین توجه به عوامل موثر بر بهبود تعهد مستمر می تواند امتیاز تعهد سازمانی کارکنان ستادی مراکز بهداشت را ارتقا بخشد.
موضوع : ‏فرهنگ سازماني
: Organizational Culture
: كاركنان بهداشت و درمان
: Health Personnel
سرشناسه : ‏حمیدی، یداله ‏ ، مجری طرح
: سلطانیان،علیرضا ‏ ، همکار طرح
مبدا اصلي : IR
نام فایل انتفال داده شده : 56486.pdf
نوع انتشار : p
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)